Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Tegengif > Noodsprong Vermeulen in zijn visie op acupunctuur en homeopathie

Noodsprong Vermeulen in zijn visie op acupunctuur en homeopathie

Share |
Een van de meest fervente tegenstanders van complementaire behandelvormen is de Amsterdamse neuroloog Prof.dr. Rien Vermeulen. Deze hoogleraar was het, die op de TV in de laatste uitzending van Uitgedokterd?! zoveel kritiek had en steeds indringend met zijn waarschuwende vinger zwaaide. Dezelfde Vermeulen draagt echter, september 2008, in het blad voor artsen, Medisch Contact, een merkwaardige visie uit op acupunctuur en homeopathie. We citeren:

Het probleem dat ik met de alternatieve geneeskunde heb, is dus niet dat die niet in het organisch medisch denken zou passen.

Het probleem is wel dat we zestig jaar geleden zijn begonnen met het toetsen van ons medisch handelen met methoden afkomstig uit de epidemiologie.

Met deze methoden blijkt dat de best onderzochte alternatieve geneeswijzen, homepathie en acupunctuur, niet beter zijn dan reeds bestaande behandelingen in de geneeskunde.

Volgens het laatste citaat van Vermeulen is de effectiviteit van acupunctuur en homeopathie, gemeten volgens de in zwang zijnde epidemiologische methodiek ‘niet beter’ dan het gangbare medische handelen. Niet beter dus, maar wat dan wel? Vermeulen kan in dit verband bezwaarlijk iets anders bedoelen dan dat acupunctuur en homeopathie, omdat deze volgens hem ‘niet beter’ zijn, geen alternatief kunnen vormen voor de traditionele geneeskunde.

Vervolgens valt hij de KNO arts Prof.dr. Van den Broek aan, die in eerder in Medisch Contact stelde dat behandelingen in de alternatieve geneeskunde minder morbiditeit en mortaliteit hebben. Minder bijwerkingen en lagere sterfte dus.

De noodsprong van de neuroloog 

Maar als de alternatieve geneeskunde dan minder bijwerkingen heeft en een lagere patientensterfte bewerkstelligt, is zij om die reden wel degelijk ‘beter’ dan de reguliere geneeskunde en maakt zij dus terecht aanspraak op het zijn van een alternatief voor de gangbare geneeskunde. Geconfronteerd met deze logica maakt Vermeulen dan echter de volgende noodsprong. Wij citeren: 

Behandelingen zoals met eindeloos verdunde oplossingen ofoppervlakkig prikken in of drukken op de huid, hebben geen werkingen en daarom ook geen bijwerkingen.

U ziet het: als de logica volgens de eigen redenering van Vermeulen hem tot de dwingende conclusie voert dat alternatieve geneeskunde onder omstandigheden inderdaad een zinnig alternatief vormt voor de traditionele geneeskunde, gaat de hoogleraar met zijn rug naar alle wetenschappelijk onderzoek staan waaruit de juistheid van de visie van prof. Van den Broek blijkt. Een noodsprong dus in het redeneerpatroon van Vermeulen ten einde te ontkomen aan de overtocht naar het gelijk van de beoefenaren van acupunctuur en homeopathie. 

Bron: Uitgedokterd?!. In Medisch Contact Nr. 37 – 12 september 2008, door Prof. dr. Rien Vermeulen, pagina 1523

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *