Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/id789499/domains/iocob.nl/public_html/wp-content/plugins/akfeatured-post-widget/ak_featured_post.php on line 353
KNMG over gedragsregels en EBM - Stichting IOCOB

Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > KNMG over gedragsregels en EBM

KNMG over gedragsregels en EBM

Share |
De antroposofische huisarts Arie Bos gaf zijn gesprek met één van de directeuren van de KNMG weer in het Weleda nieuws. Een boeiend interview, met een duidelijke stellingname vanuit de KNMG. De titel van het betoog: Wat veroorzaakte de omslag in het beleid van de KNMG?

Interview met dr Lode Wigersma, directeur Beleid KNMG, door  Arie Bos, huisarts 

Gedrukt in de Weleda berichten voor artsen, september 2008, overgenomen met toestemming van Weleda en Arie Bos:

De KNMG heeft in april van dit jaar nieuwe gedragsregelsvoor artsen gepubliceerd.1)

De meeste reacties die hierop verschenen, voorspelden het einde van de CAM-geneeskunde in Nederland. Arie Bos sprak met Lode Wigersma, directeur beleid van de KNMG: ‘Dat een CAM-arts geen lid zou kunnen zijn van de KNMG is echt onzin.’

Het Interview

We komen vrijwel tegelijk aan bij zijn appartement aan een Amsterdamse kade, nog wat nahijgend van de tegenwind op de fiets. Aan tafel met uitzicht op de bomen aan de wal, is hij meteen bereid te beginnen.

 Kun je vertellen wat eigenlijk de reden was voor deze nieuwe gedragsregels?

Wigersma: ‘Het is begonnen met een rede die onze voorzitter, Peter Holland, eind 2006 op een vergadering van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft gehouden over het al jaren geldende standpunt van de KNMG. Dat werd hem niet in dank afgenomen.

Het leverde een hoop gekrakeel op en niet alleen op die vergadering. Allerlei mensen gingen erover schrijven, zoals Els Borst en Piet Borst en anderen. Dat het standpunt een schande was: veel temeegaand ten opzichte van CAM. Ook in Medisch Contact (MC) kwamen er kwade ingezonden brieven.

Vervolgens bleek dat in het bestuur ook geen consensus was. Dus toen hebben we districtsvergaderingen georganiseerd en een enquête om de stemming onder artsen te peilen.

In Zwolle moest ik het “oude” standpuntverdedigen. Die vergadering werd door de VtdK gedomineerd. Sommige van hun leden voerden zo’n platvloerse discussie. Dat was echt niet leuk meer. Er werd geschreeuwd en gescholden. Ik kon me soms nauwelijks verstaanbaar maken. Het was ontluisterend. Er zijn VtdK-aanhangers die het idee hebben dat er maar één waarheid is, dat je maar op één manier kunt denken. Daarbij zijn ze fanatiek en humorloos.

Dit alles mondde uit in het congres in november 2007. Naar aanleiding hiervan wilden we een nieuw standpunt maken dat voor alle artsen geldt: regulier of niet regulier, dat maakt niet uit. Dat standpunt is in april dit jaar verschenen.’ 

Gaat het in de geneeskunde nu om evidence based medicine(EBM) of om het belang van de patiënt?

‘Ja, van alle dingen die je als arts doet is hoogstens 30 procent evidence-based. Als je je daar toe zou beperken, zou je de patiënt tekort doen. In ons standpunt over professionaliteit staat dan ook dat je primair het belang van de patiënt voor ogen moet houden. Ook als je daarvoor af moet wijken van EBM.’ 

Je schrijft dat de KNMG niets kan verbieden. Dat is natuurlijk waar. Maar in het tuchtrecht worden inmiddels standaarden, die slechts adviserend zijn bedoeld, als richtinggevend gehanteerd. Dat zal met de gedragsregels ook gebeuren.

‘Ja, dat klopt ook niet. Eigenlijk gaat het niet omgedragsregels, maar om een standpunt. Het is dus onder een minder gelukkige naam naar buiten gekomen. Het tuchtrecht kan zich niet op een standpunt baseren.’ 

Ik wil je een casus voorleggen, om de regels te begrijpen. Stel, je krijgt als CAM-arts een patiënt met darmklachten die uitgebreidregulier is onderzocht en behandeld. Het blijkt om IBS te gaan. Moet je dan eerst weer de hele reguliere molen aanbieden?

‘Nee, natuurlijk niet, dat is dan al gebeurd.’

En als dat niet is gebeurd, maar de patiënt zegt dat hijof zij geen reguliere aanpak wil?

‘Dan moet je in ieder geval regulier onderzoek doen, zodat je geen vervelende dingen over het hoofd ziet.’

En moet je dan eerst bijvoorbeeld Duspatal aanbieden, dat nog nooit heeft geholpen? Of mag je dan meteen een werkzame CAM-interventievoorstellen?

‘Hier geldt natuurlijk geen ijzeren volgorde, maar om de diagnostiek kun je niet heen.’

Wigersma: ‘Ik heb in mei een stukje in MC geschreven, omdat de commentaren op het nieuwe standpunt de indruk konden wekken dat de KNMG helemaal in de hoek van de VtdK was gaan zitten. Iedereen ging ermee aan de haal, zoals bijvoorbeeld Van Dam in De Telegraaf, die beweert dat de CAM-artsen de KNMG zouden worden uitgezet. Maar royeren kunnen wij niet – je moet wel zo ongeveer crimineel zijn, wil de rechter een royement goedkeuren – en royeren willen we ook helemaal niet.’

1) te downloaden via www.knmg.nl/publicaties 

Berichten

  1. doc schreef:

    De KNMG heeft het haarfijn gezien, de vereniging tegen de kwakzalverij is een moderne inquisitie. Het feit dat ze zelfs een Rector betichten van kwakzalverij laat zien hoe Lode Wigersma het bij het juiste eind heeft. Deze lieden zijn geen collega’s van mij meer. Ze zijn Tegen alles, en bekladden reguliere collega’s die boven alle twijfel verheven zijn. Wat een groep schreeuwers! Goed dat IOCOB het Weleda interview met Arie Bos zo vastgelegd heeft! Nu kan iedereen tenminste zien dat je de VtdK absoluut niet meer serieus moet nemen!

Laat een reactie achter op doc Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *