Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen > Onderwijs > ‘Alternatief” geneeskundig onderwijs in Nederland

‘Alternatief” geneeskundig onderwijs in Nederland

Share |
Onder de titel 'Onderwijs over complementaire behandelwijzen in de medische opleiding', schreven P.A. van Dijk, E.M.W. Spee, E. van Rijswijk en W. Gorgels een artikel in het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (september 2008 |Vol. 27, nr. 4, p. 191-202). In dat artikel geven ze een overzicht van wat er in Nederland gebeurt. In de samenvatting is dit de essentie van hun bevindingen:

Op zeven van de acht medische faculteiten in Nederland zijn er onderwijsactiviteiten op het gebied van complementaire behandelwijzen. Het onderwijs heeft echter een weinig gestructureerd karakter: het meeste onderwijs wordt gegeven in de vorm van keuzeonderwijs, het aantal participerende studenten is beperkt en het onderwijs heeft weinig consistentie in de tijd.

In de VS en Canada heeft het merendeel van de medische faculteiten complementaire behandelwijzen in het onderwijspakket.

In Europa is het aantal faculteiten met onderwijs op dit gebied aanzienlijk lager. Nederland lijkt wat betreft de aandacht voor dit onderwerp meer op de VS en Canada dan op andere Europese landen.

Europees parlement vraagt om onderwijs op dit gebied

Allereerst wijzen de auteurs op het feit dat het Europese parlement er van uitgaat dat er een vrije therapiekeuze is voor de patiënt. En het Europese parlement heeft dan ook de Europese Commissie verzocht complementaire behandelwijzen te erkennen en in de opleidingen van artsen aandacht te besteden aan dit onderdeel van de gezondheidszorg.  

Voorbeeld van de VS en de UK

Daarna vragen de auteurs aandacht voor de VS en de UK en stellen: 

In de VS pleiten belangrijke medische beroepsorganisaties en universiteiten, zoals de ‘American Medical Association’ en het ‘Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicin’ voor onderwijs over complementaire behandelwijzen.

De ‘British Medical Association’ heeft de universiteiten aanbevolen om medische studenten tenminste te onderwijzen in de basisgedachte van complementaire behandelwijzen.  

Nederlandse Universiteiten

Aan alle acht medische faculteiten is door de auteurs gevraagd of er onderwijsactiviteiten zijn op het gebied van complementaire behandelwijzen.   Volgens de auteurs reageerden alle faculteiten en werd er overal iets gedoceerd met op het terrein van complementaire behandelvormen, behalve in Rotterdam. Daarmee kregen ze niet de volledige input, want ook in Rotterdam wordt er via de afdeling klinische epidemiologie enkele uren tijd besteed aan dit onderwerp.

Maar…

Te weinig structureel, keuzeonderwijs en weinig studenten 

Het onderwijs heeft echter een weinig structureel karakter: het meeste onderwijs wordt gegeven in de vorm van keuzeonderwijs, het aantal participerende studenten is beperkt en het onderwijs kent weinig consistentie in de tijd. 

In het symposium over dit onderwerp dat dit jaar door het Bolk-instituut gehouden werd, kwam ook duidelijk het volgende nog aan de orde. De meeste activiteiten gingen uit van de groep complementaire behandelaars zelf, en het ownership van het onderwijs ligt niet bij de universiteit zelf.

Tevens is vrij keuzeonderwijs zeer afhankelijk van vele contextfactoren. We weten hoe het is vergaan met het vrije keuzeonderwijs acupunctuur aan de AMC, waar ongeveer 40 studenten zich voor aanmeldden, en dat 2 jaar lang zeer succesvol gegeven werd, totdat de lokale hoogleraar neurologie, die ook hoofd van de ondrwijscommissie was, erachter kwam. Dat was toen het einde van het onderwijs…. 

Bron: Dijk PA van, Spee EMW, Rijswijk E van, Gorgels W. Onderwijs over complementaire behandelwijzen in de medische opleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27(4):191-202.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *