Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Meest gebruikte behandelwijzen > Antroposofie > Nieuwe antroposofische lector aan hogeschool

Nieuwe antroposofische lector aan hogeschool

Share |
Er is een lector benoemd in de Antroposofische Gezondheidszorg, de eerste in Nederland. Een bemoedigend teken. We geven het persbericht van de hogeschool weer:

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg is het eerste in Nederland.

Dat het in Leiden is gevestigd, spreekt vanzelf: Kunstzinnige therapie werkt vanuit een antroposofische benadering en Sociaal pedagogische hulpverlening heeft een antroposofische differentiatie.

Met (praktijk)onderzoek, kennisuitwisseling en begeleiding van onderzoekers, docenten en studenten wil lector Erik Baars de wetenschappelijk basis van antroposofische gezondheidszorg versterken en het kennisdomein verder ontwikkelen en vergroten.

Antroposofische gezondheidszorg

De antroposofische gezondheidszorg is relatief jong. Zij is gebaseerd op de antroposofische geesteswetenschap die uit het begin van de twintigste eeuw dateert. De antroposofische gezondheidszorg maakt dankbaar gebruik van de ervaring, de kennis en de verworvenheden van de moderne gezondheidszorg.

Zij geeft daarop een aanvulling met specifieke complementaire diagnostiek en behandelwijzen. Vanwege haar visie op de samenhang van lichaam, ziel en geest, en haar integratie van reguliere en antroposofische kennis wordt zij ook wel omschreven als een integrale gezondheidszorg.ReflectieVerantwoord professioneel handelen is een van de belangrijkste eisen die de antroposofische gezondheidszorg aan haar zorgverleners stelt.

Zij dienen hun vak te kennen en bereid en in staat te zijn tot reflectie op het eigen handelen. Veel van haar beroepsbeoefenaren zijn regulier opgeleid en antroposofisch nageschoold. Een kleiner deel heeft een antroposofische variant gevolgd in het hoger beroepsonderwijs.

Toegevoegde waardeHet systematisch expliciteren en beschrijven van ervaringskennis en het onderzoeken en evalueren van de effecten van antroposofische zorgverlening zijn gerechtvaardigde vragen van deze tijd. Alom klinkt de roep naar transparantie in de zorg, naar verantwoording en naar kwaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van protocollering en standaardisering van diagnostiek en behandeling.

Door (eigen) wetenschappelijk onderzoek kunnen vragen over de toegevoegde kwaliteiten van de antroposofische gezondheidszorg beter worden beantwoord.

Lector

Arts-epidemioloog Erik Baars werkte meer dan vijftien jaar in de antroposofische gezondheidszorg en is sectieleider Mens bij het Louis Bolk Instituut in Driebergen. Hij is ervan overtuigd dat er meer is dan wat hij aan de universiteit leerde. Die aanvullende kennis vindt hij tot op heden in de antroposofie.

Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg vergroot het kennisdomein van de antroposofische zorg. Het stimuleert, ondersteunt en ontwikkelt onderzoek om de bestaande kennis en ervaring te verruimen. Daarmee kan de kwaliteit van het professionele handelen in de zorg verder worden verbeterd. Tevens vormt dit onderzoek een belangrijke schakel tussen het hoger onderwijs en een wetenschappelijk gefundeerde beroepspraktijk.

Het onderzoek binnen het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg richt zich enerzijds op het bijeenbrengen van bestaande kennis en anderzijds op het genereren van nieuwe kennis. Hiermee creëert het lectoraat tevens een uitgangspunt voor verder fundamenteel onderzoek – zoals conceptontwikkeling en concepttoetsing, epidemiologisch grootschalig (kosten-) effectiviteitsonderzoek -, aan universiteiten en het Louis Bolk Instituut. 

In de antroposofische gezondheidszorg is er een groeiende behoefte en noodzaak om, door middel van onderzoek, de eigen ervaringen, opvattingen en werkwijzen helder te verwoorden, de kwaliteit verder te ontwikkelen, en het effect van diagnostiek, zorg en behandeling te toetsen. Hiermee kan de maatschappelijke relevantie en zichtbaarheid toenemen, verantwoording afgelegd en de inhoud van de antroposofische gezondheidszorg verder ontwikkeld worden.

Tegen dit licht is een masterclass ontwikkeld voor werkers in de gezondheidszorg die onderzoek willen doen. Deelnemers krijgen ondersteuning om een onderzoeksvoorstel te schrijven dat kwalitatief goed genoeg is om in principe voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen en tevens praktisch goed uitvoerbaar is. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.