Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Angst en Depressie > Hand in eigen boezem…

Hand in eigen boezem…

Share |
De psychiater Professor René Kahn heeft iets doms gedaan. In de media laten weten dat middelen tegen depressie vermoedelijk niet werken. Zijn bekentenis wordt nu sterk onder vuur genomen...maar niet zoals je zou denken, het is nameijk nog erger, aldus een arts-epidemioloog die op hem reageerde in Medisch Contact!

dr. D. Bijl, arts-epidemioloog schrijft het volgende:

Psychiater Kahn levert in Medisch Contact een bijdrage aan de discussie over de werkzaamheid van antidepressiva (MC 22/2008: 947). Hij geeft aan dat psychiaters al decennia weten wat nu uit een meta-analyse naar voren is gekomen, namelijk dat antidepressiva alleen bij ernstige depressies voordeel hebben ten opzichte van placebo.

Zo begint de epidemioloog. En hij vervolgt:

Dit bevreemdt.

1. In de eerste plaats heeft hij dit wetenschappelijke inzicht nooit openbaar gemaakt. Als het effect van antidepressiva bij depressies zo gering is, en waarschijnlijk als klinisch niet-relevant moet worden gekarakteriseerd, ligt het voor de hand deze middelen een bescheiden plaats in de behandeling te geven.

En de epidemioloog vervolgt met de opmerking dat als dat het gezien dit inzicht erg bizar is dat in de richtlijnen hoe een depressie te behandelen geen plaats is ingeruimd voor behandelingen zonder medicamenten! 

2. In de tweede plaats heeft hij de meta-analyse niet begrepen, want daar in zijn zeer ernstige depressies onderzocht, hetgeen de toepassing van anti depressiva nog verder inperkt. Om die reden is zijn conclusie ook onjuist.

3. In de derde plaats gaat zijn vergelijking met andere geneesmiddelen mank.

Het probleem met antidepressiva is nu juist dat het wetenschappelijke onderzoek dat ermee is verricht methodologisch zo buitengewoon slecht is, dat alleen al om die reden er vrijwel geen conclusies uit kunnen worden getrokken – en al helemaal niet het massale gebruik ervan rechtvaardigen. 

Nou, nou….. 

Een tweede brief van een psycholoog eindigde met:

Kahns verdraaiende retoriek past in zijn track record als onvermoeibaar propagandist van antidepressiva. Verbazend ten slotte is dat hij in zijn column beweert dat het placebo-effect bij pijnstillers minstens zo groot is als bij antidepressiva, terwijl in de meta-analyse expliciet op het tegenovergestelde werd gewezen (80 versus 50%)  

En de derde brief was noch heftiger, die was van de hand van  Trudy Dehue, hoogleraar Wetenschapstheorie van de Psychologie, aan de  Universiteit Groningen  en we citeren haar:

Hij en zijn vakgenoten prezen antidepressiva vaak publiekelijk aan voor alle vormen van depressiviteit. Nu blijkt uit Kahns reactie dat ze dat deden in het volle besef dat deze pillen nauwelijks beter zijn dan placebo’s.

De biologische psychiaters hebben ons dus al die tijd bewust voor de gek gehouden!

Eigenlijk zou het veel meer ophef moeten geven dat wijzelf of onze geliefden de nare bijwerkingen en ontwenningsverschijnselen van deze placebo’s erbij moesten slikken.

In het licht van deze confessie zouden we eigenlijk razend moeten zijn op onze huisartsen, die op grote schaal antidepressiva voorschrijven, ook voor lichtere vormen van depressiviteit.

We zouden nog bozer moeten zijn op de GGZ en op de verzekeraars die stellen dat de ‘therapietrouw’ voor deze medicijnen moet worden bevorderd.

Maar we weten al wat hun terechte zelfverdediging zal zijn. De psychia trische beroepsgroep verzekerde ook hen dat het voorschrijven van antidepressiva bij lichtere depressies en zelfs bij de dysthyme stoornis (zie de multidisciplinaire richtlijn 2005) goed geneeskundig handelen is. 

Heiliger dan de Paus 

Dit alles weer om de context waarbinnen de discussie over alternatieve geneeskunde in ons land gevoerd wordt een reeele dimensie te geven… Het ‘goed geneeskundige handelen’ wordt duidelijk ook binnen de beroepsgroep op de korrel genomen.

Door de ridicule aanvallen op de alternatieve en complementaire geneeskunde van de bestuursleden van de vereniging tegen de kwakzalverij blijken deze ridders die de windmolens bevechten ook weer heiliger te zijn dan de paus. 

Als de vereniging tegen de kwakzalverij zich zou omdopen tot wat ze steeds roepen, zouden ze zich eigenlijk Vereniging tegen Onbewezen Geneeskunde moeten  noemen, zoals oud rechter Mr Nico H. de Vries enige tijd geleden opmerkte… En dan konden ze Professor Rene Kahn de Kackadoris prijs 2008 toekennen….

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *