Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > IOCOB > Volkskrant aan fout adres..

Volkskrant aan fout adres..

Share |
In een artikel over 'alternatieve therapie binnen de psychiatrie' in de Volkskrant van 29 maart blijkt de journalist Marlou van Hintem een van onze wetenschappelijke adviseurs gebeld te hebben om over alternatieve psychiatrie te spreken. Deze adviseur, aldus de Volkskrant, schrok zeer toen ze vragen stelde over zijn betrokkenheid bij die 'club'. Zijn naam wilde hij niet in de krant hebben en vertellen deed hij niets, aldus de journaliste. Onze wetenschappelijke adviseurs zijn ook niet de spreekbuis van de stichting IOCOB naar de pers. 

Dat had Marlou expressis verbis kunnen lezen op de sectie over onze wetenschappelijke adviseurs! Zij adviseren de stichting over wetenschappelijke inhouden van onderzoek, als de stichting dat op hun gebeid zou opzetten. Daarvoor hebben we ook regulier werkende hoogleraren gevraagd. Om die brug te slaan. Het is dus zinloos om onze adviseurs vragen te stellen over complementaire therapie, daarvoor moeten journalisten bij de voorzitter of de secertaris van de stichting IOCOb zijn! Jammer dat de Volkskrant meteen zo tendentieus is in de bewoordingen die ze kiest op het gebied van de alternatieve en complementaire behandelvormen. Die club klinkt behoorlijk naar de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die noemt de stichting IOCOB immers ook zo… We geven nog even voor de duidelijkheid de rol van onze adviseurs weer!

De rol van de adviseurs van IOCOB

De stichting IOCOB ontwikkelt en steunt innovatief onderzoek en onderwijs op het gebied van de complementaire behandelwijzen en verstrekt onpartijdige informatie hierover. Voor de ontwikkeling van innovatief onderzoek kan IOCOB een beroep doen op wetenschappelijk adviseurs die werkzaam zijn binnen diverse Universitaire instellingen.

De samenwerking van IOCOB en wetenschappelijke adviseurs wordt gekenmerkt door de volgende afspraken 

  • De wetenschappelijk adviseur geeft adviezen over de methodologie en/of haalbaarheid van door het bestuur van IOCOB voorgelegde onderzoeksprotocollen op het gebied van ‘de effectiviteit van behandelinterventies’
  • De adviseur geeft commentaar op voorstellen van het bestuur van de stichting over de wijze waarop de principes van ‘evidence-based medicine’ op de aandachtsgebieden van IOCOB kan worden toegepast. 
  • De adviseur heeft geen verantwoordelijkheid voor de keuze van de onderzoeksprojecten door het bestuur of voor de uitvoering van het project
  • Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de stichting
  • Het bestuur brengt de adviseur op de hoogte van hetgeen er met een advies wordt gedaan. Tevens zal het bestuur tenminste eenmaal per jaar aan de adviseurs verslag doen over de relevante ontwikkelingen binnen IOCOB op het terrein waarover de advisering is gegeven.

De adviezen van de adviseurs zijn vertrouwelijk en het bestuur zal deze zonder schriftelijke toestemming niet openbaar maken. Ook zal het bestuur zich onthouden van het (impliciete) gebruik van de naam van een adviseur in communicaties met derden, met uitzondering van feitelijke mededelingen over hetgeen hierboven staat vermeld. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *