Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Cholesterol > Policosanol tegen cholesterol? Gesponsored onderzoek alleen positief

Policosanol tegen cholesterol? Gesponsored onderzoek alleen positief

Policosanol is afkomstig uit suikerriet en wordt vooral op Cuba geproduceerd. Het wordt aanbevolen als ploantaardig alternatief voor de farmaceutische cholesterolverlagers, de statines. Of policosanol werkelijk werkzaam is, lijkt een vraag die simpel te beantwoorden is. Maar na literatuursearch kwam IOCOB tot de conclusie dat het niet zo makkelijk ligt. Er zijn positieve en negatieve studies. Veel positieve studies uit Cuba en negatieve studies afkomstig van onderzoeksgroepen elders. Ook binnen de neurtraceuticals vinden we net zulke vrezelijke verhalen als binnen de harde farmaceutische statine wereld... IOCOB heeft al vaker aangegeven dat er geen verschil is tussen vele alternatieve en reguliere vormen van behandelen. Helaas ook geen verschil in commerciele inmenging in onderzoeksresultaten.....

Policosanolen zijn alcohol-achtige lange keten vetzuren uit suikerriet, die ook in andere planten gevonden kunnen worden. 

Een onderzoeksgroep uit de VS onderzocht het effect van policosanol, dubbelblind en placebo-gecontroleerd bij 2 groepen van 20 patienten, gedurende 8 weken. De dosering was 20 mg/dag. Er werd geen enkele effect gevonden. [1]

Een Duitse onderzoeksgroep publiceerden hun resultaten in de JAMA in 2006; ook zij konden geen effecten waarnemen van poliscosanol in verschillende doseringen, gegeven gedurende 12 weken.[2] Deze studie was gesponsored door de policosanolproducent, en methodologisch schoon.

Een Cubaanse groep daarentegen vond wel significante effecten op het cholesterol in het bloed. Er werden daar 2 doseringen gegeven, 20 en 40 mg. gedurende 24 weken. De studie was ook dubbelblind. [3] Ook andere onderzoeksstrategieen leverden bij de Cubaanse onderzoeksgroep positieve effecten op. [4] De onderzoeksgroep uit Havana, het Medical Surgical Research Center, heeft veel werk gepubliceerd met positieve resultaten. [5] We telden meer dan 20 artikelen over policosanol alleen al van de eerste auteur van de hiervoor genoemde publicatie.

De studies in goede tijdschriften, niet van de hand van de Cubaanse groep zijn helaas niet ondersteunend.[1] [7] [2] [9] [10] [11] [12]

Alle Cubaanse studies waren positief, van farmacologie tot en met klinische studies. Ook dierexperimentele studies waren positief. [13] [14] [15] [16] Dierexperimentele studies elders waren negatief! (Kassis AN, Marinangeli CP, Jain D, Ebine N, Jones PJ. Lack of effect of sugar cane policosanol on plasma cholesterol in Golden Syrian hamsters.Atherosclerosis. 2007 Sep;194(1):153-8. Epub 2006 Nov 22.)

Deze laatste onderzoeksgroep stelde:

Over 50 studies have reported significant reductions in plasma cholesterol using policosanol obtained from Cuban sugar cane (Dalmer, La Havana, Cuba). However, other research groups using policosanol from alternative sources have failed to reproduce the efficacy of these alcohols observed in earlier studies.

Daarom onderzochten ze de Cubaanse policosanol met policosanol van een andere producent:

Therefore, the objective of the present study was to compare the cholesterol-lowering effect of the Dalmer sugar cane policosanol (SCP) product versus an alternative mixture of similar policosanol composition.

De conclusie was:

Neither of the two policosanol treatments had any significant effect on plasma lipid levels, as compared to cholesterol control. The outcome of the present study questions the clinical usefulness of policosanol mixtures as cholesterol-lowering nutraceuticals.

RCT’s

Even wat meer details uit klinische studies. policosanol.jpg

In Pubmed vinden we 39 studies die voldoen aan de zoekterm RCT en policosanol. Twee vallen af want die studies gaan over policosanol afkomstig van rijst of graan. De 6 buitenlandse studes (VS, Canada, Nederland, Italie, Duitsland) zijn allen negatief.

De Duitse studie was gsponsored door een plocosanol producent, maar was toch negatief.De effecten die gemeten werden staan op de grofiek hiernaast. De verlaging in de vier verschillende doseringen was niet meer, en soms zelfs minder dan dat van placebo.  

Hier een commentaar van een cardiologische website over deze resultaten:

This study from Germany appears to be legitimate. It was conducted by a pharmaceutical company hoping to gain approval to market policosanol in Europe, and which had every reason to hope for a positive outcome. It was conducted in multiple medical centers with careful randomization, multiple measures of lipid levels, and the use of a central lab to assure consistent and accurate lipid measurements. I find this study more persuasive than those coming out of Cuba, and I plan not to spend any money buying policosanol.

De meer dan 20 studies van de Cubaanse studiegroep zijn allemaal positief. Ook andere indicaties worden gesteund door Cubaans materiaal, zoals etalage benen (claudicatio intermittens).

Twee ongecontroleerde kleine studies uit Argentinie en Chili zijn ook positief. 

Een Canadese onderzoeksgroep stelt het volgende:

More than 50 studies have reported substantial reductions in plasma lipid concentrations in response to 2-40 mg Cuban sugar cane policosanol (SCP) mixtures/d. However, several animal and human trials conducted outside of Cuba that used non-Cuban mixtures have failed to reproduce the efficacy of policosanols observed in earlier studies. [17]

In hun studie gebruikten ze dus de authentieke Cubaanse policosanol, zonder resultaat. 

Onderzoeksgroepen in Cuba die aan policosanol werken:

Department of Pharmacology and Toxicology, National Center of Scientific, Cubanacán, La Habana, CUBA

Center of Natural Products, National Center for Scientific Research, Havana City, Cuba; Centro de Productos Naturales, Havana City, Cuba

National Center for Scientific Research, Havana, Cuba.

De auteurs van alle artikelen zijn steeds dezelfde, in wisselende volgorde… 

Bayer verkoopt ook policosanol

Bayer moest jaren geleden een statine terug trekken wegens onacceptabele bijwerkingen. Nu moeten ze gedacht hebben, die cholesterol markt is gigantisch, daar moeten we een stukje van krijgen. En ze gingen policosanol verkopen. Nog steeds. Het argument is nu dat ze policosanol verkopen om het cholesterol niveau bij gezonde mensen, als dat al op niveau is, ook daadwerkelijk op niveau houden…..

Tja…als dat niet een bizar argument is.. 

Reclame en Indicaties: het geduldige internet

Het internet is geduldig. Onkritisch. Iedereen kan zijn idee erop kwijt, een mooi iets, maar daarom staat rijp en groen, zin en onzin op het internet. IOCOB verzamelde wat indicaties en opmerkingen over policosanol, ter lering ende vermaeck.

Policosanol is a supplement used to treat heart disease and Parkinson’s disease. It is also used to decrease cholesterol (fat) in the blood.

We hebben geen klinische studies kunnen vinden waar de effecten bij Parkinsonpatienten of patienten met hart problemen policosanol gebruikten.

Manufacturers of Lipitor, Zocor and Crestor would have us believe that the side effects from their drugs are minor or rare. But if you’re one of those who are experiencing some of these side effects it’s far from minor.

Recent Policosanol Clinical Trials

Policosanol shown to be more effectivethan Zocor and other statin drugs.Reported in New Hope Natural Media, 6/6/02 "In a six-month study, 10 mg per day of Policosanol reduced total cholesterol by 16% and LDL cholesterol by 24%, and increased HDL cholesterol by 29%." Several other studies have compared Policosanol with some of the conventional medications used for lowering cholesterol and the results have shown that of 5 to 20 mg per day to be more effective than Lovastatin (Mevacor®), pravastatin (Pravachol®)and Simvastatin (Zocor®).

De studie in de New Hope Natural Media, 6/6/02, konden we niet vinden in Pubmed, de grootste en meest betrouwbare bron van medische literatuur. Vergelijkende klinische studies met Zocor en dergelijke konden we ook niet vinden.

Alle claims op het internet steunen op de Cubaanse studies. Onafhankelijke studies die positief waren kon IOCOB niet vinden.

Griezelig

Wat met name griezelig is, is dat veel van de Cubaanse studies gewoon in goede tijdschriften te vinden zijn… Een zo samenhangend netwerk van positieve studies, afkomstig uit een land, die baat heeft bij de verkoop ervan, is te vin
den in allerlei verschillende vertrouwenswekkende tijdschriften. Vandaar dat de naive lezer snel tot de conclusie kan komen dat dit middel een goede vervanging is voor de industriele statines. Daar bestaat volgens ons nu geen steun voor.

Het is ook een wat problematisch teken, dat tijdschriften met goede reputatie dus al dat onderzoek publiceren, zonder dat ergens een toets bestaat voor de werkelijkheidswaarde van de resultaten. We kennen uit het stamcel onderzoek het geval van ernstige fraude enkele jaren  geleden, door een Koreaanse toponderzoeker.

Citaat:

Seoul National University announced that both landmark scientific papers by veterinarian Woo Suk Hwang were groundless. Despite his claims, Hwang did not clone human embryos and extract stem cells, and it’s not even clear how hard he tried. "Dr. Hwang’s team cannot avoid taking grave responsibility for fabricating its papers and concealing data," said Chung Myunghee, the head of the university’s investigatory panel, according to the New York Times, Jan. 10, 2006.

De Cubaanse story is minder voorpagina nieuws, omdat de resultaten niet de hoogste staaltjes van menselijk wetenschappelijk kunnen behelsden, het is geen stamcel onderzoek, maar ook hier zijn inmiddels toch wel veel aanwijzingen om ons op het hoofd te krabben. What the hell is this! We vrezen dat het dus niet kosher is! 

Samenvatting

IOCOB heeft hierboven de aanwijzingen opgesomd dat de studies die in Cuba gedaan zijn met suikerriet policosanol niet betrouwbaar zouden kunnen zijn. Het is erg bizar dat in Cuba zowel dierexperimentele studies als klinische studies allemaal positief zijn voor het eigen Cubaanse product. De meeste studies van niet Cubaanse origine zijn niet ondersteunend.

Deze bevindingen dwingen tot een rood-oranje stoplicht. Bovendien zou fraude in de Cubaanse onderzoeksgroep uitgesloten moeten worden. Of de rest van de wereld heet een bias tegen dit Cubaanse product.

IOCOB stelt dit onderwerp gaarne ter discussie!!! Want cholesterol verlagers zijn stoffen waar wereldwijd miljarden mee verdient worden.

Referentie

[1] Dulin MF, Hatcher LF, Sasser HC, Barringer TA. | Policosanol is ineffective in the treatment of hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. | Am J Clin Nutr. | 2006 Dec;84(6):1543-8.

[2] Berthold HK, Unverdorben S, Degenhardt R, Bulitta M, Gouni-Berthold I. | Effect of policosanol on lipid levels among patients with hypercholesterolemia or combined hyperlipidemia: a randomized controlled trial. | JAMA. | 2006 May 17;295(19):2262-9.

[3] Castaño G, Mas R, Fernández L, Illnait J, Gámez R, Alvarez E. | Effects of policosanol 20 versus 40 mg/day in the treatment of patients with type II hypercholesterolemia: a 6-month double-blind study. | Int J Clin Pharmacol Res. | 2001;21(1):43-57.

[4] Castaño G, Fernández L, Mas R, Illnait J, Gámez R, Mendoza S, Mesa M, Fernández J. | Effects of addition of policosanol to omega-3 fatty acid therapy on the lipid profile of patients with type II hypercholesterolaemia. | Drugs R D. | 2005;6(4):207-19.

[5] Castaño G, Más R, Fernández L, Illnait J, Mendoza S, Gámez R, Fernández J, Mesa M. | A comparison of the effects of D-003 and policosanol (5 and 10 mg/day) in patients with type II hypercholesterolemia: a randomized, double-blinded study. | Drugs Exp Clin Res. | 2005;31 Suppl:31-44.

[6] Dulin MF, Hatcher LF, Sasser HC, Barringer TA. | Policosanol is ineffective in the treatment of hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. | Am J Clin Nutr. | 2006 Dec;84(6):1543-8.

[7] Kassis AN, Jones PJ. | Lack of cholesterol-lowering efficacy of Cuban sugar cane policosanols in hypercholesterolemic persons. | Am J Clin Nutr. | 2006 Nov;84(5):1003-8.

[8] Berthold HK, Unverdorben S, Degenhardt R, Bulitta M, Gouni-Berthold I. | Effect of policosanol on lipid levels among patients with hypercholesterolemia or combined hyperlipidemia: a randomized controlled trial. | JAMA. | 2006 May 17;295(19):2262-9.

[9] Cubeddu LX, Cubeddu RJ, Heimowitz T, Restrepo B, Lamas GA, Weinberg GB. | Comparative lipid-lowering effects of policosanol and atorvastatin: a randomized, parallel, double-blind, placebo-controlled trial. | Am Heart J. | 2006 Nov;152(5):982.e1-5.

[10] Greyling A, De Witt C, Oosthuizen W, Jerling JC. | Effects of a policosanol supplement on serum lipid concentrations in hypercholesterolaemic and heterozygous familial hypercholesterolaemic subjects. | Br J Nutr. | 2006 May;95(5):968-75.

[11] Lin Y, Rudrum M, van der Wielen RP, Trautwein EA, McNeill G, Sierksma A, Meijer GW. | Wheat germ policosanol failed to lower plasma cholesterol in subjects with normal to mildly elevated cholesterol concentrations. | Metabolism. | 2004 Oct;53(10):1309-14.

[12] Dullens SP, Mensink RP, Bragt MC, Kies AK, Plat J. | Effects of emulsified policosanols with different chain lengths on cholesterol metabolism in heterozygous LDL receptor-deficient mice. | J Lipid Res. | 2008 Apr;49(4):790-6. Epub 2007 Dec 27.

[13] Noa M, Más R, Lariot C. | Protective effect of policosanol on endothelium and intimal thickness induced by forceps in rabbits. | J Med Food. | 2007 Sep;10(3):452-9.

[14] Noa M, Más R, Mesa R. | A comparative study of policosanol vs lovastatin on intimal thickening in rabbit cuffed carotid artery. | Pharmacol Res. | 2001 Jan;43(1):31-7.

[15] Noa M, Más R, Mesa R. | Effect of policosanol on intimal thickening in rabbit cuffed carotid artery. | Int J Cardiol. | 1998 Dec 1;67(2):125-32.

[16] Noa M, Mas R. | Protective effect of policosanol on atherosclerotic plaque on aortas in monkeys. | Arch Med Res. | 2005 Sep-Oct;36(5):441-7.

[17] Kassis AN, Jones PJ. | Lack of cholesterol-lowering efficacy of Cuban sugar cane policosanols in hypercholesterolemic persons. | Am J Clin Nutr. | 2006 Nov;84(5):1003-8.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.