Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Fibromyalgie > Fibromyalgie: een nieuwe natuurlijke behandeling!

Fibromyalgie: een nieuwe natuurlijke behandeling!

Share |

Behandelen van fibromyalgie moet beter kunnen. Dat is onze invalshoek. Momenteel zijn we blindelings resultaten aan het volgen van enorme grote studies waar dan uitkomt dat een middel een beetje werkt bij een gemiddelde patient. Dat moet ook anders kunnen, vinden wij. Een nieuw behandelingsprotocol met natuurlijke pijnstillers, zoals palmitoylethanolamide (PeaPure) , lage doses naltrexone (LDN) en pijnstillende creme's  help patienten over de drempel.


 

 

Meer creativiteit en inzicht bij de behandeling van fibromyalgie patienten nodig 

Bij de behandeling van chronische pijnklachten bij fibromyalgie patienten, en de vaak daarbij voorkomende chronische vermoeidheidsklachten hebben we meer inzicht en creativiteit nodig dan we in de praktijk zien. Na enkele jaren patienten behandeld te hebben met fibromyalgie zijn we tot een nieuw inzicht gekomen. Namelijk dat fibromyalgie NIET tussen de oren zit en dat het daadwerkelijk een te begrijpen chronisch pijnsyndroom is, waarvoor een innovatieve behandeling zinvol is. Fibromyalgie komt ook niet zo’n beetje voor. We zien dat het bij ongeveer 5% van alle vrouwen en 1% van alle mannen voorkomt. Sommige onderzoekers beschrijven fibromyalgie, evenals het chronische vermoeidheidssyndroom en het IBS syndroom, als een vorm van centrale sensitizatie. Dat wil zeggen dat delen van het zenuwstelsel slechts heel kleine pijnprikkels vertalen in grote pijneffecten. Dat komt weer omdat het lichaamseigen pijnremmende systeem minder actief is. En dat heeft weer verschillende oorzaken, denken we.

Er zijn twee belangrijke aspecten die we hier bespreken: fibromyalgie door verminderde centrale pijnremming en fibromyalgie als milde chronische ontsteking. Die beide aspecten beinvloeden elkaar negatief, zodat patienten veel last van die nare chronische pijn en de vermoeidheid hebben.

Fibromyalgie en verminderde centrale pijnreceptoren 

Een van de oorzaken dat patienten met fibromyalgie zo’n last hebben van chronische pijn is dat er in de hersenen minder pijnreceptoren aanwezig zijn. Dat zijn onze eigen endogene opiaat receptoren. Onderzoekers uit de universiteit van Michigan (VS) vergeleken de centrale pijnstillende receptoren bij patienten met fibromyalgie en die van gezonde vrijwilligers zonder pijn, en keken naar de aanwezigheid van zogenaamde mu-opioid receptor (MOR) via een moderne techniek, de positron emission tomographie.

Ze vonden duidelijk een verminderde aanwezigheid daarvan bij de fibromyalgie patienten. Voor de fanatiekelingen onder ons, hier is hun bevinding:

We demonstrate that FM patients display reduced MOR binding potential (BP) within several regions known to play a role in pain modulation, including the nucleus accumbens, the amygdala, and the dorsal cingulate. MOR BP in the accumbens of FM patients was negatively correlated with affective pain ratings. Moreover, MOR BP throughout the cingulate and the striatum was also negatively correlated with the relative amount of affective pain (McGill, affective score/sensory score) within these patients. These findings indicate altered endogenous opioid analgesic activity in FM and suggest a possible reason for why exogenous opiates appear to have reduced efficacy in this population.[1] 

Dat inzicht helpt meteen om te begrijpen waarom opiaten bij fibromyalgie patienten niet zo erg werkzaam zijn. [2] En het legt de basis voor de behandeling die wij momenteel in Soest ontwikkelen. Want we proberen met bijzondere farmacologische benaderingen en lage doseringen van bepaalde stoffen die centrale antipijn receptoren weer te doen toenemen in aantal, dat heet op-regulatie, en dat kan met LDN, wat dat is leggen we hieronder verder uit. Maar eerst waarom fibromyalgie vermoedelijk een chronische ontsteking is.  

Fibromyalgie als chronische milde ontsteking 

Dat komt, denken we, doordat er bij fibromyalgie meer van de ontstekingsmediatoren in het bloed aanwezig zijn, de cytokines.[3] Dat zelfde vinden we namelijk ook bij IBS en een pijnlijke darmontsteking, de ziekte van Crohn. En bij het chronische vermoeidheidssyndroom. [4]  Een aanvullende verklaring is dat bij fibromyalgie patienten minder pijnstillende receptoren in de hersenen aanwezig zijn.

Fibromyalgie is een vooralsnog onbegrepen chronische pijnaandoening, en er wordt veel gespeculeerd over wat de oorzaak nu precies kan zijn. In ieder geval zijn er bij fibromyalgie een  aantal afwijkingen in het meer subtielere bereik, en lijkt de aandoening wel wat op neuropathische pijn.[5] In ons centrum gebruiken we een behandeling die gebaseerd is op de laatste inzichten rondom de oorzaak, de pathogenese, van fibromyalgie. Bij fibromyalgie worden er in het bloed bijvoorbeeld meer ontstekingseiwitten gevonden dan normaal.

Immunologische en neurofysiologische afwijkingen bij fibromyalgie 

Fibromyalgie als milde chronische ontsteking. [6]  Die eiwitten van het immuunsysteem die verhoogd aanwezig zijn in het bloed heten cytokines. [3][8] Dat soort immunologische subtiele afwijkingen vinden we ook bij neuropathische pijnen. Ook zie je bij fibromyalgie een speciaal neurofysiologisch fenomeen, dat sensitizatie voor pijn heet. [9] De afwijkingen bij fibromyalgie werden in 2010 door onderzoekers uit de VS als volgt samengevat:

It is known that the neuroimmunoendocrine system has a role in the pathogenesis of the disease and multiple abnormalities have been demonstrated in the peripheral and central nervous systems[9] 

Modern onderzoek over fibromyalgie 

De titels van enkele moderne studies uit 2010 over de mogelijke relatie tussen fibromyalgie en ontstekingen spreken boekdelen:

Een geintegreerde visie op de relatie tussen cytokines en fibromyalgie en de kernsymptomen van fibromyalgie:

Integrated review of the association of cytokines with fibromyalgia and fibromyalgia core symptoms.

De neuroendocriene immunologie bij fibromyalgie:

Neuroendocrine immunology of fibromyalgia.

Cytokines in de nacht bij het chronische vermoeidheidssyndroom met en zonder fibromyalgie:

Cytokines across the night in chronic fatigue syndrome with and without fibromyalgia.

Fibromyalgie serieus genomen 

Recent onderzoek maakt dus duidelijk dat fibromyalgie meer is dan ‘iets’ dat alleen tussen de oren zit. Dat men fibromyalgie steeds meer als serieuze ziekte ziet, blijkt ook uit het volgende. In de VS zijn er namelijk inmiddels al drie verschillende farmacologisch actieve stoffen toegelaten om de chronische pijn en de andere symptomen bij fibromyalgie mee te behandelen. Deze stoffen beinvloeden alleen delen van het zenuwstelsel, die de overgevoeligheid, de zogenaamde centrale sensitizatie, veroorzaken.

Die middelen veroorzaken echter bij veel fibromyalgie-patienten bijwerkingen die verder doseren onmogelijk maken. Daarom zijn nieuwe behandelwijzen met minder bijwerkingen noodzakelijk.

Een nieuwe behandeling van fibromyalgie en fibromyalgie gerelateerde klachten

In onze kliniek maken we gebruik van een combinatie van behandelwijzen, die gericht zijn op het verminderen van de oorzaak van fibromyalgie. We gaan uit van de inmiddels vrij breed gedragen inzichten dat fibromyalgie een chronisch pijnsyndroom is, dat samenhangt met een subtiele ontsteking, waardoor er dus in het bloed meer cytokines gevonden worden, samen met een sensitizatie voor pijn in het centrale zenuwstelsel.

Om deze oorzaak te behandelen hebben we twee methoden gecombineerd, die beide van bewezen nut zijn, en die samen synergistisch werken.

Het eerste onderdeel is een behandeling met een bijzonder laag gedoseerde stof die het pijnstillend systeem van ons eigen lichaam versterkt, die stof heet naltrexone. Door ultra lage doseringen te geven, gaat ons lichaam als antwoord op die stof meer van de eigen pijnstillende stoffen maken, de zogenaamde endogene opiaten. Dat klinkt misschien absurd, maar ons lichaam maakt zijn eigen opium-achtige en cannabis-achtige pijnstillende stoffen. Door een laag gedoseerde stof als naltrexone te geven, gaat het lichaam naast meer van die eigen pijnstillende stoffen ook meer van de zogenaamde receptoren maken voor die eigen pijnstillende stoffen. Dat noemt men de zogenaamde upregulatie van de opiaat-receptoren.

Het tweede onderdeel van de behandeling is de in ons instituut ontwikkelde bijzondere vorm van acupunctuur. Daarbij worden de naalden op bepaalde plekken, onder de huid op het hoofd in de behaarde hoofdhuid geschoven, over een traject van enkele centimeters. Dat doet vrijwel geen pijn en heeft als enorm voordeel dat de naalden uren lang hun werking kunnen uitoefenen. Dat laatste is erg belangrijk, omdat als acupunctuurnaalden lang in het lichaam blijven, en de naalden als reactie het lichaam aanzetten tot het produceren van diezelfde pijnstillende stoffen. Die stoffen zijn dus zogenaamde endogene opiaten, en worden dynorphines en endorphines genoemd. 

Deze vorm van acupunctuur is een verdere ontwikkeling van de zogenaamde hoofdhuidacupunctuur volgens de Japanse methode Yamamoto. Het is de ORES hoofdhuid acupunctuur. Aangetoond is dat de acupunctuur helpt om ook de in de hersenen gelegen antipijn receptoren weer in aantal te doen toenemen. [11]

Naast deze twee elkaar versterkende behandelingen, voegen we nog een aantal instructies toe op gebied van voeding en beweging.

Fibromyalgie en naltrexone

Wij zijn niet de eersten die de relatie tussen het verhogen van onze eigen opiaten en het behandelen van fibromyalgie gevonden hebben. In het tijdschrift Pain Medicine verscheen in 2009 een studie met als titel:

Fibromyalgia Symptoms Are Reduced by Low-Dose Naltrexone: A Pilot Study

De studie werd uitgevoerd door de academisch werkzame anesthesiologen, de artsen Jarred Younger en Sean Mackey van de ‘School of Medicine, Department of Anesthesia, Division of Pain Management, Stanford University, Palo Alto, California, in de USA.

In die studie gaven de anesthesiologen aan een aantal patienten met fibromyalgie een lage dosis naltrexone en keken zij naar de vermindering van de pijn door die behandeling. 

De auteurs vatten de resultaten aldus samen:

LDN reduced Fbromyalgia symptoms by 30.2% over and above placebo. Speciïal symptoms, including average pain, highest pain, fatigue, and stress, were also signiïcantly impacted by the drug. The observed effects were accompanied by a very low incidence of side effects, suggesting LDN may be an effective and well-tolerated treatment option for individuals with fibromyalgia.

De bijwerkingen waren minimaal, bij enkele patienten was sprake van voorbijgaande misselijkheid, slapeloosheid en heldere dromen.

Deze bevindingen passen goed bij de recente uitkomsten van het onderzoek van de universiteit in Michigan, dat we hierboven bespraken. Door de LDN komen er meer receptoren tegen de pijn in de hersenen, waardoor de pijnstillende stoffen die we zelf maken weer beter kunnen gaan werken. 

Het behandelen van fibromyalgie 

De benadering die wij hanteren is, op basis van elke patient individueel, een behandelperiode van circa 8 weken met o.a. afhankelijk van de voorgeschiedenis LDN en een speciale vorm van neuroacupunctuur, en daarna een evaluatie of we inderdaad in die periode een vermindering van het aantal klachten van ten minste 30% hebben bereikt. Die acupunctuur heeft namelijk ook als resultaat dat er centraal in de hersenen meer van die pijnstillende receptoren ontstaan.[11] [13]

Op basis van die response bepalen we dan het verdere beleid.   

Juli 2010, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, arts-farmacoloog , overgenomen uit de website www.neuropathie.nu

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *