Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen > Onderwijs > Amerikaanse geneeskunde studenten eisen onderwijs complementaire behandelwijzen

Amerikaanse geneeskunde studenten eisen onderwijs complementaire behandelwijzen

Share |
In Amerika is alternatieve geneeskunde niet meer alternatief. Specialisten helpen met het integreren ervan en op universiteiten wordt college gegeven op het gebied van de CAM, zoals ze dat daar uitdrukken, Complementary and Alternative Medicine. In het tijdschrift van de American Medical Student Association staat in het nummer van 19 maart 2007 een duidelijk artikel, waaruit we hier enkele delen citeren.

In academia, while alternative therapies were readily dismissed by physicians as fringe medicine just a decade ago, alternative medicines are now beginning to earn mainstream attention and academic stature. The growing number of CAM clinics affiliated with hospitals, the expansion of CAM courses within academic medical education, and the increase in CAM benefits offered by insurers offer clear evidence of this trend.

De vereniging van Amerikaanse artsen, de AMA, heeft een zogenaamde zero tolerance politiek, en deze wordt nog een keer uitdrukkelijk door de medische studenten aangehaald. Artsen moeten respect hebben voor en kennis hebben van door patienten gewaardeerde vormen van behandelingen, ook als deze niet passen binnen het reguliere kader. En de studenten halen hierbij aan:

The AMA Council in Medical Education offers recommendations for "Enhancing the Cultural Competence of Physicians," which includes the following description of the hallmarks of a culturally competent clinician:

  • Knowledge of patients’ healthcare belief systems and how they affect medical care;
  • Skills to communicate with sensitivity toward cultural issues, to understand the patient’s perspective, and to formulate culturally sensitive treatment plans; and
  • Attitudes that demonstrate empathy and respect for other views regarding health and illness.

Deze boodschap is in Amerika dus gemeengoed geworden. Misschien dat iemand de boodschap ook eens kan ventileren bij onze strijders van de Vereniging tegen de Kwakzalverij?

Vervolgens merken de studenten op dat onderwijs op dit gebied aan medische opleidingen zeer belangrijk is:

Because of the widespread use of CAM by patients, and the growing scientific evidence that certain CAM therapies are more effective than orthodox alternatives, CAM education must be integrated into medical education in allopathic and osteopathic schools in the near future.

En tenslotte de belangrijkste takehome-message!:

It is now time that the curricula nationwide recognize the importance and pervasiveness of CAM in the medical system already. Schools must recognize the demand and importance of making future doctors aware of new techniques and other paradigms of healing which are used by healthcare providers in other parts of the world.

We hopen dat we in Nederland snel zullen begrijpen dat het van groot belang is om medisch studenten tijdens hun opleiding in contact te brengen met complementaire behandelvormen, zonder dat daar dweperig over gedaan moet worden, of puur sceptisch. Maar gewoon de feiten, uitleg over de interventies, de achtergronden, de bewijzen, de indicaties etc. Zodat we eindelijk met die inhaalslag kunnen beginnen!

Bronnen

Amercan Medical Student Association position paper van april 2007

Patel K. Physicians for the 21st Century: Challenges Facing Medical Education in the United States. Evaluation and the Health Professions. 1999;22:379-398.

Micozzi MS. The Need to Teach Alternative Medicine. Caring. 1996;15:20-22.

Chung MK. Why Alternative Medicine? Am Fam Physician, 1996;54:2184-2187.

Straus SE. NCCAM Director’s Senate Testimony. 2000 Available at: https://nccam.nih.gov/nccam/ne/senate.html.

evy E. Integrative Medicine Gains Acceptance. Medical Tribune. 1999;40:1,7.

The Mainstreaming of Alternative Medicine. Consumer Reports. May, 2000, 17-21.

Moore J, Phipps K, Marcer D, Lewith G. Why do people seek treatment by alternative medicine? British Medical Journal. 1985;290(1):28-29.

Mitchell A, Cormack, M. The Therapeutic Relationship in Complementary Health Care. Edinburgh: Churchill Livingstone. 1998;149-159.

Nahin RL. Toward Integrated Medicine. J Am Med Wom Assoc. 1999;54:171-172.

Cohen MH. Complementary and Alternative Medicine: Legal Boundaries and Regulatory Perspectives. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. 1998.

Smolinske SC. Dietary Supplement-Drug Interactions. J Am Med Wom Assoc. 1999;54:191-192.

AMA Policy Compendium. Racial and Ethnic Disparities in Health Care. (Policy H-350.984). Available at: https://www.ama-assn.org.

U.S. Department of Health and Human Services. Healthy People 2000 National Health Promotion and Disease Prevention Objectives. (No. (PHS) 91-50212.) Washington, DC. 1990.

Astin JA. Why Patients Use Alternative Medicine. JAMA. 1998;279:1548-1553.

United States Bureau of the Census. Available at: https://www.census.gov/. 2000.

American Medical Association Report from the Council on Medical Education. Enhancing the Cultural Competency of Physicians. Available at: https://www.ama-assn.org/meetings/public/annual98/reports/cme/cmerpt5.htm. 1998.

American Medical Association Policy Compendium. Council on Ethical and Judicial Affairs Opinion E-9.035. Available at: https://www.ama-assn.org.

Flores G. Culture and the patient-physician relationship: Achieving cultural competency in health care. J Pediatr. 2000;136.

Akerele O. World Health Organization’s Traditional Medicine Program: Progress and Perspectives. WHO Chronicles. 1984;38:76-81.

Maudsley RF. Content in Context: Medical Education and Society’s Needs. Acad Med. 1999;74:143-145.

Griner PF, Danoff D. Sustaining Change in Medical Education. JAMA. 2000;283.

Association of American Medical Colleges Medical School Objectives Project. Report I: Learning Objectives for Medical Student Education: Guidelines for Medical Schools. Washington, DC. 1998.

Eisenberg DM, Davis RB, Ettner SL, et al. Unconventional Medicine in the U.S.: Prevalence, Costs, and Patterns of Use. JAMA. 1998; 290: 1569-1575.

AMA Cultural Competence Compendium, Section V. Complementary and Spiritual Practices and their Impact on Effective Care Available at https://www.ama-assn.org.

 

 

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *