Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Meest gebruikte behandelwijzen > Acupunctuur > Hypnopunctuur inleiding

Hypnopunctuur inleiding

Share |
In de schaduw van het onderbewuste, JMKHHypnotherapie en acupunctuur laten zich goed combineren tot de zogenaamde hypnopunctuur, een onderdeel van de neuroacupunctuur. Bij hypnopunctuur worden naalden op speciale plaatsen aangebracht om de patient in diepe ontspanning te brengen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van technieken uit de klassieke hypnotherapie.

Hypnotherapie en acupunctuur versterken elkaar. De trance onder hypnopunctuur kan een extra verdieping krijgen door de synergie tussen de acupunctuurnaalden, de hypnotische suggesties en verdiepingstechnieken. De hypnotherapie die zich het best leent tot het inzetten met acupunctuur is de hypnotherapie volgens Erickson.

Erickson en de hypnotherapie

Milton Erickson (1901-1980) wordt algemeen gezien als de belangrijkste grondlegger van de moderne hypnotherapie. Hij was psychiater in Phoenix, Arizona, USA en ontwikkelde stap voor stap een nieuwe vorm van non-directieve hypnotherapie. Belangrijk voor die ontwikkeling was een levenscrisis: in zijn jeugd werd hij getroffen door kinderverlamming. Hij had een slechte prognose, en men vertelde hem dat hij nooit meer zou kunnen lopen. Dat was voor hem de motivatie om zeer geengageerd aan zijn eigen herstel te werken, door o.a. zich te orienteren op hoe baby’s armen en benen inzetten bij het bewegen. Dat zal de reden zijn dat hij therapie definieerde als stap voor stap leren om grenzen te verleggen. Hij bouwde een enorm bijzonder inzicht in de nonverbale communicatie op en ontwikkelde nieuwe en bijzonder effectieve therapeutische technieken.

Zo maakte hij veelvuldig gebruik van verhalen die gezien konden worden als metaforen voor het probleem van de client.. Zijn gesprekken waren niet lineair, hij maakte gebruik van de zogenaamde ‘stacked realities’, geconvoluteerde, complexe verhalen waar de client het spoor bijster raakt. Door dat soort verhalen, gesproken met een langzame stem en synchroon met de ademhaling raakte de client in trance en gaf het op om de logische structuur van het verhaal te volgen. Daardoor ontstond ruimte voor een directe dialoog met het onderbewuste. Tijdens die dialogen weefde hij langzaam suggesties in, om het gedrag van de cliënten te laten veranderen in de gewenste richting. Meestal sprak hij niet over de directe problematiek vand e client, maar gebruikte sages, mythes, en verhalen over andere clienten om de boodschap bij de client te laten landen.

Milton Erickson heeft tot grote inspiratie gediend voor veel therapeuten, onder andere ook voor Grinder en Bandler, die zijn methode analyseerde en voor een breder publiek ontsloten. Ook was de hypnotherapie volgens Erickson de basis van het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), dat door Grinder en Bandler werd ontwikkeld.

Hypnotherapie kan opgevat worden als een bijzondere samenwerking tussen de therapeut en de patiënt, gebaseerd op een dialoog met het onbewuste van de patient. Door middel van hypnose kan men toegang krijgen tot archetypische processen, herinneringen en emoties bij de patiënt. Zo kan inzicht ontstaan in onbewuste en niet gewenste reacties en kan men alternatieve gedragstrategieen aanleren. Ook psychosomatische klachten kunnen verminderen, en symptomen en pijn kunnen beter geintegreerd worden en verminderen in intensiteit, zodat de kwaliteit van leven toeneemt.

Hypnotherapie en acupunctuur

Bij de Ericksonian hypnotherapie wordt de client dus via stappen in een trance gebracht, waarbij de therapeut in contact en dialoog treedt met het onderbewuste en onbewuste van de patient. Door de plaatsing van de naalden zijn bepaalde geblokkeerde emoties in het onderbewuste verder toegankelijk te maken voor hypnotherapie. In het onderbewuste spelen contrasterende elementen een rol..., JMKH

Hypnopunctuur is een nieuwe loot aan de fusion boom van de complementaire behandelvormen. Op Google heeft de zoekterm hypnopuncture al meer dan 200 hits, waardoor we kunnen zien dat deze stroming nog relatief jong is, maar toch al duidelijk aanwezig is. Hypnoacupunctuur wordt als term veel minder gehanteerd, slechts een enkele verwijzing naar die term is te vinden.

In een recent overzicht over hypnose en acupunctuur werd over deze synergie opgemerkt: acupunctuur kan helpen om pijn en ontstekingen te verminderen, vermoedelijk via de afgifte van beta-endorfines en ACTH (hormonen). Hypnose kan ook helpen om pijn te verlichten, en ook deze techniek kan effecten hebben op het immuunsysteem. Het gelijktijdig inzetten van deze beide technieken kan leiden tot versterkte effecten:

"Acupuncture can help alleviate pain and inflammation, possibly through the increased release of pituitary beta-endorphins and ACTH. Hypnosis can also help alleviate pain syndromes, and may have centrally mediated immunomodulatory effects. The use of these 2 treatments simultaneously may potentially assist and augment the effects of each another. "

Dit citaat komt uit het tijdschrift American Journal of Clinical Hypnosis en geeft een overzicht van de synergie naar aanleiding van de beschrijving van casuistiek waar beide interventies ingezet werden (bron)

Hypnopunctuur

Hypnose en acupunctuur zijn de laatste tijd vaker in het nieuws als koppel complementaire behandelwijzen, daar er steeds meer evidentie is dat beide interventies bijvoorbeeld bij pijnsyndromen op een zinvolle wijze ingezet kunnen worden. ITerwijl het bestuur van het Radboudziekenhuis, het ziekenhuis van de universiteit Nijmegen, besloot geen complementaire behandelingen toe te staan binnen de muren van het ziekenhuis, doet men dat in Amerika heel anders. Kijken we eens naar een topziekenhuis in Amerika, de Mayo Clinic, een van de meest prestigieuze ziekenhuizen in de wereld.

Moet u bevallen? U kunt in de Mayo Clinic kiezen uit hypnose, acupunctuur of voetreflexologie! Binnen de muren van het ziekenhuis. No Problem! We are glad to serve you! Zowel met de acupunctuur als hypnose en zelfhypnose kan namelijk de pijn, de stress en de angst tijdens een bevalling gereduceerd worden, en bij het inzetten van acupunctuur wordt de bevaltijd ook nog eens korter. Dit is pas eenklantvriendelijke opstelling!

Er zijn weinig studies gedaan naar de effecten van het inzetten van hypnose samen met acupunctuur. De effecten van beide interventies zijn ongeveer vergelijkbaar, afhankelijk van hoe men vergelijkt. (Dunninger 1998, Stewart, Thomson, & Oswald, 1977).

In een groep van achtentwintig kinderen tussen 6 en 18 jaar werd acupunctuur en hypnose ingezet bij de behandeling van chronische pijn, waarbij de 6 weken elke week een behandeling acupunctuur en hypnosesessie van 20 minuten tegelijkertijd kregen. (Zeltzer, Tsao, Stelling, Powers, Levy, & Waterhouse, 2002). Zowel de kinderen als de ouders waren erg tevreden over de gecombineerde behandeling, en zowel de pijn als de anticipatoire angst reageerden goed.

In een studie werden vijfentwintig patienten met hoofdpijn en nekpijn eerst behandeld met acupunctuur en vervolgens, na een periode zonder behandeling met hpnose. De patienten met acute pijnsyndromen reageerde het best op acupunctuur, en die patienten met meer psychosomatische pijnsyndromen leken meer op hypnose te reageren (Lu, Lu, & Kleinman 2001). In een andere kleine studie werden mannen die niet organische sexuele stoornissen hadden behandeld in twee groepen, de ene groep kreeg acupunctuur (16) en de andere groep hypnose (15), terwijl 29 patienten geen behandeling kreeg en als controlegroep fungeerde. Zowel acupunctuur als hypnose scoorden beter dan de groep zonder behandeling, alleen de hypnose groep was significant beter.(Aydin et al., 1997).

Er zijn in principe verschillende wijzen waarop hypnose en acupunctuur samen ingezet kunnen worden:

 1. om naaldangst bij angstige patienten te verminderen, deze vorm werd door tandartsen ontwikkeld, de hypnose wordt voorafgaand aan de acupunctuur ingezet,
 2. hypnotherapie volgens bijvoorbeeld Erickson, terwijl een simpel acupunctuur patroon de hypnose ondersteunt,
 3. hypnotherapie tijdens acupunctuur, waarbij suggesties gegeven worden die aansluiten bij de Chinese theorie van de energie in het lichaam, ingezet als metafoor,
 4. hypnotherapie met behulp van acupunctuurpatronen die aansluiten op de emotionele problematiek van de patient.

Chinese inzichten, acupunctuurpatronen en Hypnose

De derde en vierde wijze waarop hypnotherapie met acupunctuur gecombineerd kan worden leidt tot een potentiele synergie tussen de hypnose en acupunctuur, op basis van de Chinese filosofie van de organen en de emoties. Binnen de Chinese medische filosofie spelen de organen lever, hart, milt/ pancreas, long, nier een speciale rol bij lichaamsfuncties en op zielsgebied.

Tijdens de acupunctuur sessie, kan als de trance geinduceerd en verdiept is, langzaam de werking van bepaalde acupunctuurpunten of meridianen verteld worden, waarbij men de patient uitnodigd een en ander de visualiseren. Zo kan men aansluiten bij de oude Taoistische traditie van het visualiseren van de qistroom. We zullen hier een voorbeeld geven, hoe andere auteurs de acupunctuur combineren met hypnose, om de acupunctuureffecten te versterken. Hier volgt een citaat uit een artikel waaruit duidelijk wordt op welke wijze die versterking hypnotherapeutisch vormgegeven wordt.

In Chinese medicine, pain is caused by the stagnation of energy. When our bodies are healthy, when there is harmony and balance, the energy flows throughout the body through routes called "meridians." Each internal organ has its own meridian: The heart, the liver, the spleen, the kidneys, and so on. Headaches are caused by stagnating energy, due to stress and other factors leading to imbalance. The acupuncture needles help release this stagnant energy, just as a pin inserted into a tire causes the air to slowly escape… The needle inserted in the hand is especially effective for releasing the stagnant energy causing headache, since there is a meridian which runs from the back of the head along the neck…down to the shoulder…along the upper arm and then the lower arm… to the hand and then out of the body, into the air outside… As I turn the needle, the energy flows quicker, the air is released, the pressure decreases… there is a feeling of calm, relaxation… the head feels lighter, less inflated, less pressure…"

De samenhang tussen organen en emoties ligt binnen de vijf elementenleer, een van de bekendste stromingen uit de traditionele Chinese geneeskunde. De Vijf elementen en de vijf organen uit de Chinese filosofie zijn: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. De daarbij horende organen zijn: Lever, Hart, Milt, Long en Nieren. De emoties die respectievelijk met die elementen en organen gekoppeld zijn, zijn achtereenvolgens woede, vreugde en communicatie, tobben, verdriet en angst.

Een patient met veel verdriet kan via de hypnotherapie hieraan werken, en dit kan worden versterkt door een specifiek inzichtgevend patroon te prikken op basis van de long-energie (bijvoorbeeld het longpunt #7, samen met het hartpunt #3) en een acupunctuurpartoon volgens de zogenaamde chakrabenadering uit de Indiase energetica (inzicht via het 6de chakra). Daarbij worden 5 naalden in een soort kruis geprikt rond het punt Yintang, een acupunctuurpunt tussen de wenkbrouwen. Door het Chinese prikpatroon met naalden op long 7 en hart 3 wordt de geblokkeerde emotie verdriet beter toegankelijk voor de patient en doorleefbaar. Het patroon tussen de wenkbrauwen helpt omdat het bewustzijn door dit patroon introspectief en helder blijft. Zo kan hypnose en klassieke Chinese acupunctuur gebundeld worden.

Conclusie

Hypnotherapie en acupunctuur zijn beiden volwassen loten aan de bom van de complementaire behandelvormen die het verdienen geintegreerd te worden in de reguliere geneeskunde. De combinatie van beide technieken lijkt tot een synergistisch effect te kunnen leiden en vooral de hypnotherapie volgens Erikson is volgens onze ervaring goed combineerbaar met acupunctuur. In de kliniek voor neuroacupunctuur hebben we deze beide technieken uitgebreid ingezet en onderzocht. De Chinese theorie van energie en meridianen is als metafoor goed inzetbaar tijdens een hypnotherapie sessie om de effecten van de acupunctuur te versterken. En de acupunctuur kan goed ingezet worden om de trance verder te verdiepen. Er zijn diverse vormen van combinaties tussen hypnotherapie en aucpunctuur mogelijk en het terrein van de hypnopunctuur is jong en vol in ontwikkeling.

Bronnen

J.M.Keppel Hesselink. Hypnopunctuur, een synthese tussen hypnotherapie en acupunctuur. THETH, Tijdschrift over educatieve en therapeutische hypnose 2007;21:18-20

Integration of hypnosis with acupuncture: possible benefits and case examples. Am J Clin Hypn. 2005 Apr;47(4):243-8.

"Hypnopuncture"–a dental-emergency treatment concept for patients with a distinctive gag reflex.Int J Clin Exp Hypn. 2005 Jan;53(1):60-73.

A phase I study on the feasibility and acceptability of an acupuncture/hypnosis intervention for chronic pediatric pain. J Pain Symptom Manage. 2002 Oct;24(4):437-46.

Literatuur

 • Astin, J. A., Shapiro, S. L., Eisenberg, D. M., & Forys, K. L. (2003). Mind-body medicine: State of the science, implications for practice. Journal of the American Board of Family Practitioners, 16, 131-47.
 • Aydin, S., Ercan, M., Caskurlu, T., Tasci, A. L, Karamn, I., Odabas, 0., Yilmaz, Y., Agargun, M. Y., Kara, H., & Sevin, G. (1997). Acupuncture and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 31, 271-4.
 • Benhaiem, J. M., Attal, N., Chauvin, M. Brasseur, L., & Bouhassira, D. (2001 ). Local and remote effects of hypnotic suggestions of analgesia. Pain, 89, 167-73.
 • Dunninger, P. (1998). Hypnopuncture: Can acupuncture and hypnosis be successfully combined? Hypnos, 25, 25-30.
 • Kellerman, J., Zeltzer, L., Elenberg, L., & Dash, J. (1983). Adolescents with cancer: Hypnosis for the reduction of the acute pain and anxiety associated with medical procedures. Journal of Adolescent Health Care, 4, 35-90.
 • Kroger, W. S. (1972). Hypnotism and acupuncture. Journal of the American Medical Association, 220, 1012-13.
 • Lu, D. P.& Lu, G. P. (1999). Clinical management of needle-phobia patients requiring acupuncture therapy. Acupuncture and Electrotherapy Research, 24, 189201.
 • Lu, D. P., Lu, G. P.,& Kleinman,L. (2001). Acupuncture and clinical hypnosis for facial and head and neck pain: A single crossover comparison. American Journal of Clinical Hypnosis, 44, 141-8.
 • Morse, D. R. & Cohen, B. B. (1983). Desensitization using meditation-hypnosis to control "needle" phobia in two dental patients. Anesthe*’ Progress, 30, 83-5.
 • Simon, E. P. & Cononico, M. M. (2001). Use of hypnosis in controlling lumbar puncture distress in an adult needle-phobic dementia patient. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 49, 56-67.
 • Stewart, D., Thomson, J., & Oswald, I. (1977). Acupuncture analgesia: An experimental investigation. British Medical Journal, 1, 67-70.
 • Zeltzer, L. K., Tsao, J. C. I., Stelling, C., Powers, M., Levy, S., & Waterhouse, M. (2002). A phase I study on the feasibility and acceptability of an acupuncture/hypnosis intervention for chronic pediatrie pain. Journal of Pain and Symptom Management, 24, 437-46.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.