Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Geen categorie > Magic Mushrooms induceren mystieke ervaring

Magic Mushrooms induceren mystieke ervaring

Een vooraanstaand hoogleraar, prof. Roland Griffiths van de bekende John Hopkins Universiteit in Baltimore, USA deed een studie naar de subjectieve effecten van het innemen van psilocybine, een component uit magische paddestoelen. Deze resultaten werden gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Psychopharmacology, in juli 2006.

De Magische Paddestoel: inductor van mystieke ervaring, JMKHAls controle substantie werd methylfenidate gebruikt. Dit is ook een psychoactieve stof, maar met een simpel activerend karakter.

De studie borduurt voort op het baanbrekende werk van Aldous Huxley, een halve eeuw geleden. De resulaten zijn indrukwekkend. De actieve bestanddelen van de paddestoelen brengen de gebruiker in een speciale staat, die het mystiek bewustzijn genoemd wordt. Dit ondanks het optreden van angst bij enkele van de gebruikers.

Deze studie werd gedaan bij 36 goed opgeleide mensen van middelbare leeftijd. Ook werden er positieve effecten gemeld op de rest van het leven en het eigen gedrag, en deze effecten werden bevestigd door vrienden en familie.

Diverse hoogleraren hebben inmiddels hun commentaar gegeven. Men spreekt van een doorbraak en een ‘landmark paper’. Deze objectieve studie geeft aan dat psilocybine veilig te gebruiken is bij mensen die geen drug-verslaafden  zijn en tot bijzondere ervaringen leiden. Een van de hoogleraren sprak de hoop uit dat deze studie de aanleiding zal zijn voor hernieuwde belangstelling voor deze soort stoffen, die in onze maatschappij zo lang gecriminaliseerd zijn. Een andere collega merkte op dat deze stoffen waarschijnlijk uitermate relevant kunnen zijn voor therapeutisch gebruik, zelfs bijvoorbeeld bij ernstige pijnen, en terminale aandoeningen.

Psilocibyne uit magische paddestoelen, samen met bijvooreeld mescaline uit de heilige cactus, zijn stoffen die wij in onze maatschappij lang veroodeeld hebben als ‘drugs’. Hiermee hebben we een bijzondere weg afgesneden naar een beter begrip van bepaalde hersenwerkingen en therapeutisch gebruik bij bepaalde lastige aandoeningen. Het is te hopen dat er een revival komt van onderzoek naar de waarde van deze bijzondere stoffen en hun invloed op de menselijke geest.

Aldous Huxley

Huxley was een van de eerste pioniers van het gebruik van bewustzijnsverruimende plantaardige stoffen in de vorige eeuw. Hij onderzocht de effecten van mescaline, afkomstig van een kaktus, op het bewustzijn. In zijn baanbrekende werk The Doors of Perception beschreef Huxley zijn eigen ervaringen gedetailleerd en met veel gevoel voor de relevantie ervan voor de mystiek. Zijn bijzondere wijze van zelfobservatie en beschrijving daarvan drong ook snel door in de wereld van de psychiaters. In 1955 werd Huxley bijvoorbeeld uitgenodigd om voor de American Psychiatric Association een voordracht te geven over het belang van mescaline in de ervaring van ‘de andere wereld’. Hij maakte tijdens het congres ‘LSD and Mescaline in Experimental Psychiatry’ melding van de intense ervaringen van licht tijdens de mescaline staat, en noemde dat de íntensification of light’; dat gold zowel met de ogen open als met gesloten ogen en was een soort afspiegeling van wat hemels licht zou kunnen zijn. Tevens gaf hij aan dat die ervaring niet geisoleerd optreedt, maar in combinatie met het inzicht dat alles in zichzelf betekenisvol is:’the significance of each thing is identical with its being’. Dit inzicht is precies de verwoording van hoe de advaita of Vedanta filosofie uit India de wereld opvat.

Huxley pleitte voor het gebruik van dit soort middelen om onze dagelijkse conditioneringen te leren zien en achter ons te laten. Om het contact met het transcedente te doorleven en in het leven zelf steeds weer te herkennen en zelf te leven.

Gelukkig dat, ook nu recent weer, de bijzondere effecten van dit soort middelen op een academische wijze onderzocht worden. Ver van de normale drugscene, zijn er langzamerhand verlichte zielen binnen de wetenschap die de waarde van entheogenen zoals psilocibine en mescaline weer opnieuw op de landkaart van het menselijke bewustzijn durven zetten.

We sluiten af met een mooi citaat van Huxley:

While one is under the drug one has penetrating insights into the people around one, and also into one’s own life. Many people get tremendous recalls of buried material. A process which may take six years of psychoanalysis happens in an hour — and considerably cheaper! And the experience can be very liberating and widening in other ways. It shows that the world one habitually lives in is merely a creation of this conventional, closely conditioned being which one is, and that there are quite other kinds of worlds outside. It’s a very salutary thing to realize that the rather dull universe in which most of us spend most of our time is not the only universe there is. I think it’s healthy that people should have this experience.

Bronnen

Magic Mushrooms induceren mystieke ervaring

Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance

 Huxley on drugs and creativity

Video Brave New World

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.