Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Tegengif > Probleem van de Vereniging tegen Kwakzalverij

Probleem van de Vereniging tegen Kwakzalverij

Share |
De Kackadorisprijs is een publiciteitsstunt van  de Vereniging tegen de kwakzalverij om haar visie in de media bekend te maken. Daarmee slaat ze nogal eens de plank mis. De titel van deze bijdrage is overgenomen van Drs A.G.M. van Asseldonk, bioloog, zelfstandig gevestigd docent/onderzoeker die een haarscherpe analyse schreef over de Vereniging tegen de kwakzalverij, die hier volledig en ongewijzigd is opgenomen.

Geplaatst als persbericht door de Volkskrant, November 2005.

Persbericht: Onjuistheden bij de Kackadorisprijs van de Vereniging tegen de kwakzalverij

Morgen viert de Vereniging tegen Kwakzalverij haar 125 jarig jubileum. N.a.v. daarvan zijn afgelopen maanden vele mediapublicaties verschenen want wat niet iedereen weet: de Vereniging en dan met name de heren Renckens en van Dam en Koene kennen vele vrienden onder de ‘onafhankelijke journalisten’. Ook bij de Volkskrant zitten een paar fervente antikwakkers zoals Hans van Maanen en Broer Scholten die in de aanval op alles wat maar enigszins de belangen van de farmaceutische industrie en de onderzoeksindustrie aantast met vaak subtiele en soms zelfs grove leugens en feiten verdraaiingen aanpakken. Een paar opmerkingen vooraf aan de column van Drs A.G.M. van Asseldonk, bioloog, zelfstandig gevestigd docent/onderzoeker:

Komt het nu nooit op bij de journalisten om de heren Renckens en van Dam eens te dit soort vragen te stellen:

U scheert altijd homeopathische middelen over 1 kam met voeding en voedingsupplementen. Inmiddels is toch wel overduidelijk bewezen, ook in grote gerandomiseerde studies, dat met name bij kanker, hart- en vaatziektes en diabetes gezonde voeding en bepaalde suppletie – selenium, vitamine C, Q-10, PSK, vitamine E, Lycopeen, Chinese kruiden en ga zo maar door – nodig en effectief zijn ,om een aantoonbaar tekort bij deze patiënten aan te vullen?

U noemt nog steeds op uw website en in de media dr. Houtsmuller een charlatan en kwakzalver ondanks dat u een rechtzaak tegen hem heeft verloren. Maar bovendien is nu toch wel duidelijk dat voeding en leefstijl een bepalende rol spelen in het ontwikkelen van auto-immuunziektes en vooral ook kanker. Waarom zo star blijven fulmineren tegen een man die het toch wel heel erg goed zag al twintig jaar geleden?

En hoe wordt de Vereniging toch gefinancieerd? Het is opvallend hoe vaak de Vereniging rechtszaken aanspant en verliest. Wie betaalt toch al die dure juristen?

Een laatste opmerking: Vier jaar geleden in bijzijn van Kingma, hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg werden artsen die aanvullende en alternatieve middelen en behandelingen toepasten vergeleken met de praktijken van nazi arts Mengele in de concentratiekampen. De Amerikaanse antikwakker Barratz die dit zowel in geschrift, via dia getoond, als in woorden luidkeels en openlijk verkondigde kreeg een ovationeel applaus van de zaal. waarin o.a. Kingma en ook prof. Timmermans, toen nog hoofd afdeling wetenschappelijk onderzoek van de VU Amsterdam. Waarom heeft u nooit afstand gedaan van deze opmerkingen?

Dit soort vragen lees ik nooit in de media die m.i. toch gewone normale journalistieke vragen zijn. Waarom toch komen Renckens en van Dam altijd weg met hun nietszeggende en opruiende retoriek.

Ik zou een boek kunnen schrijven over deze Vereniging maar Drs A.G.M. van Asseldonk, bioloog, zelfstandig gevestigd docent/onderzoeker doet het m.i. vele malen beter in zijn column die hieronder volgt.

Kees Braam  

Jubileumcongres antikwakpolitie

Op zaterdag 12 november 2005 viert de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij (VTdK) haar 125-jarig bestaan met een jubileumcongres. Op haar website vermeldt zij tevreden: ”Nog zeer recent was de Amsterdamse rechtbank van mening dat de term kwakzalver wel degelijk gebruikt mocht worden om er artsen mee aan te duiden die onzinnige therapieën toepassen (…). Een beter cadeau voor het 125 jarig bestaan had de Vereniging niet kunnen krijgen.” Sprekers op dit congres zijn onder meer minister Hoogervorst en hoofd van de Inspectie Gezondheidszorg Herre Kingma. Tevens vindt voor de derde keer de uitreiking van de mr Kackadorisprijs plaats, een soort gouden eikel, die door de VTdK jaarlijks wordt uitgereikt.

De vereniging is er trots op dat zij met 1500 leden internationaal de grootste Quackwatch society is. Het is echter een misverstand dat dit een grote groep artsen en apothekers zou zijn. Een belangrijk deel van de leden behoort tot andere beroepsgroepen. Daarbij is de beroepsgroep journalisten ruim vertegenwoordigd. Elk persbericht van de VTdK is goed voor lekker lachen op de redactie en krijgt ruime aandacht, evenals de congressen. Sterker, er wordt bijna geen bericht geschreven over complementaire of alternatieve geneeswijzen in de Nederlandse kwaliteitspers (of programma gemaakt op de TV) zonder dat er een ”expert” van de VTdK aan het woord komt. Daarbij valt op dat bijvoorbeeld de ”expert” op het gebied van de medische historie geen sociaal wetenschapper maar een gynaecoloog is en de ”expert” op het gebied van de geneeskruiden geen arts of apotheker, maar een HBO technicus (ing). De vereniging verzet zich dus niet tegen autodidactisch verworven expertise. Niettegenstaande de onwetenschappelijke samenstelling van de eigen gelederen worden zonder aarzeling gerenommeerde personen en instanties genomineerd voor de mr Kackadorisprijs (en zo in hun eigen vakgebied publiek ”te kakken” gezet).

Nominaties Kackadorisprijs

De negatief bedoelde prijs wordt toebedeeld aan personen of instanties die zich onverdienstelijk hebben gemaakt door en voor kwakzalverij in Nederland.
De vaak tendentieuze aantijgingen die de VTdK over personen de publieke ruimte in slingert, zijn niet voor herhaling vatbaar. De genomineerde instanties komen uit onverwachte hoek. In 2003 was het bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, omdat zij een werkgroep tolereert van homeopathisch werkende dierenartsen, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, omdat zij de vereniging voor fytotherapie heeft toegelaten (door de VTdK beticht van ”dubieuze brouwsels verstrekken”), de Integrale Kanker Centra’s in Noord/Oost Nederland, die patiënten ook voorlichten over complementaire behandelwijzen en verzekeraar Achmea omdat die een vergoedingsregeling heeft voor niet-reguliere geneeswijzen.
In 2004 was de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de UU aan de beurt, omdat daar de apothekers in spe wordt verteld wat er wordt verstaan onder homeopathische en fytotherapeutische bereidingen. Verder de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde omdat ze de leden van de Nederlandse Vereniging voor Biologische Tandheelkunde niet royeert en de Mondriaan onderwijsgroep, omdat die in het curriculum voor verpleegkundigen een module complementaire zorg aanbiedt.
Dit jaar zijn er weer negen genomineerden, onder meer de Hogeschool van Utrecht, waar de faculteit gezondheidszorg een cursus over complementaire behandelwijzen programmeerde; de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Kinderen omdat zij ging samenwerken met de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie en het KISS-syndroom erkent; en Teleac vanwege de hobby-TV-cursus: Kruiden in de roos.

Een opmerkelijk persbericht werd op 7 oktober 2005 geplaatst:

Vereniging tegen de Kwakzalverij trekt nominatie Medische Faculteit Maastricht in.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Medische Faculteit van de Universiteit Maastricht in verband gebracht met kwakzalverij. De nominatie berust op een misverstand dat door de Vereniging hieronder nader wordt toegelicht. Na overleg met de Universiteit heeft de Vereniging de tekst van de betreffende nominatie op de shortlist van haar website aangepast. Met het afgeven van deze gezamenlijke verklaring wordt de nominatie van de Medische Faculteit Maastricht ingetrokken. De Universiteit Maastricht, bij monde van de faculteit Geneeskunde, neemt afstand van alle vormen van kwakzalverij. De Universiteit kan zich goed vinden in het uitgangspunt van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, namelijk: behandelmethoden van alternatieve genezers te beoordelen op basis van wetenschappelijke feiten. In de wetenschap wordt betrouwbaar vastgesteld of een behandeling ook daadwerkelijk bijdraagt aan de verbetering van de gezondheid of aan de genezing.
Bestuur Vereniging tegen de Kwakzalverij en College van Bestuur Universiteit Maastricht"
De toelichting op de nominatie bestaat uit het zwartmaken van de betreffende hoogleraar, waarvan de universiteit zich (nu plotseling?) distantieert. Omdat het dienstverband met deze persoon beëindigd is, ontspringt de faculteit de dans en wordt de persoon genomineerd. Getuigt deze gezamenlijke verklaring van spontaan geformuleerde eensgezindheid, of is het een afgedwongen ”schietgebedje” ? Van collega’s weet ik, dat verschillende instanties erg in hun wiek zijn geschoten door hun nominatie, en dat degenen, die erom bekend staan sympathie te koesteren voor alternatieve genezers, flink de wind van voren krijgen. Zo bereikt de VTdK met minimale inzet van middelen toch haar doel. Serieus onderzoek naar de effectiviteit van onconventionele behandelwijzen wijst ze consequent van de hand. Wie zich daarmee bezig houdt kan op beschimping rekenen en feitelijk op een beroepsverbod als wetenschapper in Nederland, zoals uit dit voorbeeld blijkt.

Doelstelling vereniging VTdK

Wat wil de jubilaris, wat is het object, waartegen zij strijdt? (om de titel van de a.s. lezing van Kingma te gebruiken: ”Toezicht op kwakzalvers: alle verlies is winst").
Definitie en doelstelling staan op de VTdK website: "Onder kwakzalverij verstaan we het toepassen van behandelmethoden en/of onderzoeksmethoden waarvan het nut niet wetenschappelijk is aangetoond. We onderscheiden kwakzalverij in engere zin, d.w.z. bedreven door niet-artsen (voorheen onbevoegden), en zogenoemde medische kwakzalverij: het toepassen van waardeloze therapieën door artsen. Omdat juist artsen door hun wetenschappelijke opleiding beter zouden moeten weten, verdient medische kwakzalverij zo mogelijk nog krachtiger bestrijding dan kwakzalverij in engere zin."
Met andere woorden, de VTdK tolereert geen enkele nieuwe weg die een zorgverlener wil bewandelen voor de patiënt die geen verlichting heeft gevonden bij de standaardtherapie. Een regelrechte aanval op de vrije keus van patiënt en arts. Daarmee zet ze de medische ontwikkeling volkomen stil. Of toch niet? Bestuurslid en congresvoorzitter Timmerman pleitte onder meer in het blad van de apothekersvereniging (14/1/2005) voor meer steun aan de farmaceutische industrie door de Nederlandse overheid. En zowaar, ministers die nergens geld voor hebben, gaan nu toch zorgen dat er een groot farmaceutisch kenniscentrum komt.

De laatste tijd is de farmaceutische industrie nogal eens negatief in het nieuws. Waarom worden we dagelijks lastig gevallen met reclame voor Viagra? Proberen ze ons niet te lang de gevaarlijke pijnstillers en statines aan te smeren? Werken de pillen slechts bij enkele tientallen procenten van de mensen? Allemaal interessante thema’s voor een VTdK, maar niets daarvan is terug te vinden op hun website. Toch is die website erg uitgebreid. Onder meer stelt daar een artikel van gynaecoloog Renckens “Het begrip kwakzalver in de hedendaagse publiciteit”: “Zoals de Congregatie voor de Geloofsleer te Rome uitmaak wie ‘ketter’ is en wie niet, zonder ruggespraak met wereldse juristen, zo maakt de ‘scientific community’ der geneeskunde uit wie echte geneeskunde biedt en wie kwakzalverij.”
De VTdK verzet zich hevig tegen de waarnemingen van mensen die (menen te) zijn geholpen door complementaire zorgverleners, en tegen deze zorgverleners, zelfs als zij goed opgeleid zijn en integer en serieus patiënten proberen te helpen. Maar hoe wetenschappelijk is de VTdK zelf?

Misleiding kankerpatiënten

Op de VTdK-website staat in het artikel: "Kankerpatiënt niet gebaat bij alternatieven – integendeel door Hans van Maanen (overgenomen uit het Parool, 2003).
"Mensen met kanker die alternatieve behandelingen zoeken, lijken korter te overleven dan mensen die zich tot de reguliere geneeswijzen beperken. Het verband blijft bestaan als rekening wordt gehouden met het feit dat mensen met een slechtere prognose of slechtere stemming misschien eerder naar alternatieven zoeken. Dit blijkt uit een onderzoek van Noorse artsen in het jongste nummer van de European Journal of Cancer. "Voorzover wij weten, zijn wij de eersten die een negatief verband tussen het gebruik van alternatieve geneeskunde en overleving hebben vastgesteld", zo schrijven zij. De groep, onder leiding van Torje Risberg, maakte gebruik van cijfers uit een breed Noors onderzoek dat in 1992 was gestart om de populariteit van alternatieve behandelingen onder kankerpatiënten te bepalen (…)."

Dit artikel gaat niet over effectiviteit van CAM, maar er wordt een niet oorzakelijke associatie gerapporteerd. Ook schrijven Risberg et al. in 2004: Use of complementary and alternative therapies: a national multicentre study of oncology health professionals in Norway. Zij melden dat zij verschillende oncologen, radiologen en oncologisch verpleegkundigen hebben gevraagd naar het gebruik van complementaire en alternatieve behandelingen. Het bleek dat zij die op grote schaal zelf benutten, en dat de meerderheid daarvan meldde dat het positief effect had. Deze kant van het werk van Risberg wordt totaal niet belicht door de VTdK.

Kruiden folklore

Wie wil beweren dat kruidenmiddelen niet kunnen werken begeeft zich op glad ijs, want een heleboel gewone geneesmiddelen zijn van werkzame kruiden afgeleid. Dit beseffend doet de VTdK veel moeite om kruidengeneesmiddelen als gevaarlijk en onwerkzaam af te schilderen. Natuurlijk zijn er advertenties in de media te vinden die vooral de verkoop moeten stimuleren en weinig of geen wetenschappelijke basis hebben. Wat dat betreft is er geen verschil tussen kruiden en veel andere zaken, die echter op de website van de VTdK onbekritiseerd blijven.
De ”kruidendeskundige” van de VTdK schrijft in antwoord op een kritische vraag van een lezer: "Valeriaan is misschien kalmerend en helpt misschien tegen slapeloosheid. Maar ook misschien geeft het bij langdurig gebruik leverproblemen. Nu moet men kalmerende middelen en slaapmiddelen nooit langdurig gebruiken, maar mensen doen dat wel. Anders had men die leverproblemen niet opgemerkt. Bij reguliere middelen moeten bijverschijnselen gerapporteerd worden. Voor kruiden hoeft dat helemaal niet. Daardoor krijgt men vaak de indruk dat reguliere middelen meer bijverschijnselen hebben, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn." Erg informatief is dit antwoord niet; zijn er nu wel of geen leverproblemen gemeld? En hoeveel dan? Het gaat toch om een kruid dat in Duitsland al jaren een geregistreerd geneesmiddel is (in Nederland ook, maar alleen voor zelfzorg), dus daar zou je die gegevens kunnen halen. Deze kennis is echter afwezig of wordt niet gedeeld met de vragensteller. Wel wordt deze verderop meegedeeld: "Wij komen aan die informatie door grote groepen gelijksoortige patiënten te vergelijken waarbij de ene groep het echte middel krijgt en de andere groep een neppil." Het lijkt er sterk op dat hier antwoord wordt gegeven door iemand die de belangen van de chemisch farmaceutische industrie verdedigt tegen de opkomende populariteit van plantaardige alternatieven. De aanwezigheid van een Numico-dossier op de site versterkt dit vermoeden. Dit bedrijf heeft tijdelijk ook kruidenpreparaten gemaakt en is daar hard voor aangepakt door de VTdK.

Resultaat

De VTdK noemt de Engelse healthwatch society haar tegenpool. Deze vereniging stimuleert wel studenten om serieus onderzoek te doen naar alternatieve behandelwijzen, en zij is kritisch naar zowel reguliere als alternatieve claims. Dit jaar kent zij haar (positieve!) prijs toe aan professor Ernst van de afdeling Complementair Geneeskunde van de Universiteit Exeter. Een afdeling die in Nederland nog nergens bestaat vanwege de grote invloed die de VTdK heeft op pers en universiteiten.
Recent zijn er vanuit patiëntenverenigingen verzoeken gekomen aan de collectebusfondsen om ook eens geld te stoppen in onderzoek naar complementaire behandelwijzen. Het NIVEL rapporteert jaar na jaar dat chronisch zieken hier ruim en naar tevredenheid gebruik van maken, maar het geld dat wordt opgehaald gaat alleen naar regulier onderzoek. In een interview over deze kwestie zegt Koene, bestuurslid en hoofdredacteur VTdK-website, tevens adviseur bij de Nierstichting, dat er " … geen onderzoek verricht moet worden op grond van de absurde theorieën, waarop de meeste alternatieve behandelwijzen gebaseerd zijn. (…) Onderzoek naar alternatieve en complementaire behandelwijzen is niet in het belang van de patiënt." "Volgens dhr. Koene komen de gezondheidsfondsen als zij onderzoek laten verrichten naar alternatieve en complementaire behandelwijzen negatief in de publiciteit. Er zijn genoeg journalisten die hierover negatief zullen berichten. Dit onderwerp is op het moment heel aantrekkelijk voor journalisten. Daarnaast zullen de gezondheidsfondsen ook donateurs kwijtraken." Aldus het rapport aan de Fondsverwervende Instellingen (2004).

Dit is niet grappig meer. Mede door toedoen van de VTdK staat het wetenschappelijk onderzoek naar complementaire behandelwijzen en natuurproducten in ons land op tientallen jaren achterstand. Toch zijn dit zaken die overal ter wereld maatschappelijk een steeds grotere betekenis hebben gekregen, zo ook, tegen de verdrukking in, in Nederland.
Gefeliciteerd, jubilaris!

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.
Drs A.G.M. van Asseldonk, bioloog, zelfstandig gevestigd docent/onderzoeker

 

Berichten

 1. Ine Breukelaar schreef:

  Het is alsof volwassen mensen niet in staat zouden zijn eigen keuzes en afwegingen te maken maar afhankelijk moeten blijven van de farmaceutische industrie. Ik noem het onderdrukking van de eigen levenswijze. Juist mensen die in het alternatieve opzoek gaan, zijn zich meer bewust van het falen van de reguliere geneeskunst, maar daar komt weinig van naar buiten. In een democratie mag men toch een eigen keuze maken? Eigen keuze en eigen verantwoordelijkheid, niet gedicteerd door een minister met een tunnelvisie die al dan niet door de farmaceutische industrie of door persoonlijke angsten gemotiveerd wordt. Eigenlijk is hier de democratie in gevaar, een hoogleraar die wetenschappelijk wil bewijzen of een alternatieve methode werkt , wat kan daar mis mee zijn. Het doet me denken aan de heksenjachten waarbij veel kundige mensen werden gemarteld en van hun kennis op die manier beroofd, de farmacie gebruikt ze nu. Het is te erg voor woorden dat wanneer er geen duur prijskaartje aan hangt het dus niets zou zijn. Ik noem dat bewustzijnsvernauwing. Onderzoek is hier juist nodig, want net als in het reguliere circuit is ook hier kaf onder het koren.

  1. anti kwakje schreef:

   Beste Ine, de vereniging is ook niet tegen de vrije keus of wil van burgers, die zijn helaas in veel gevallen juist slachtoffer van misleiding door kwakzalvers, en het is de vereniging tegen kwakzalverij (niet kwakzalverij gebruikers of zo) – zo moeilijk is dat toch niet?
   Bij die vereniging heb ik ook niemand gezien die zou beweren dat de moderne geneeskunde perfect is, het is wel zo dat er heel duidelijke wetenschappelijke regels en methoden zijn uitgewerkt (zogenaamd evidence-based) om tot resultaten en behandel methoden te komen. Als een behandeling aantoonbaar werkt dan is het reguliere geneeskunde en anders werkt het niet. Alternatieve genezers zijn juist diegenen die ZONDER BEWIJZEN dat iets werkt beweringen maken die gewoon niet gestaafd kunnen worden. Misschien onschuldig als het over een zalfje gaat, maar sommigen doen het ook bij kanker (zie Silvia Millecam).

   Met goed wetenschappelijk onderzoek kun je onwetenschappelijk van wetenschappelijk onderscheiden maar het kaf van het koren tussen onwetenschappelijk en onwetenschappelijk kun je niet. Van accupuntuur en homeopathie is al keer op keer op keer wetenschappelijk bewezen DAT HET NIET WERKT, hoe lang moet je er nog mee doorgaan? Hoeveel belastinggeld moet hier nog op stukgeslagen woren ??????

   1. Bert Albronda schreef:

    Er bestaat ter wereld geen farmaceut meer ,die niet met miljarden beboet is voor het manipuleren van de Clinical Trials. Evidence Based Geneeskunde bestaat daardoor niet! Ga naar de Cochrane Database. Financieel onafhankelijke wetenschappersen vrijwilligers.
    Er overlijden in deze wereld meer mensen aan gelegaliseerde drugs, gepushed door de farmaceuten,dan aan illegale drugs.
    Zie Perdu Pharma (The Oxycontin Express) Acupunctuur punten, zouden niet bestaan ? Als ze gevisualiseerd kunnen worden, met “High Voltage Electronic Imaging” PubMed publicaties, blijken ze er wel degelijk te zijn. Wat weet de vereniging tegen kwakzalverij van het Opioide Peptiden systeem, dat elk mens en dier bezitten. Of Van het endo-cannabinoide systeem. ook aanwezig in elk mens en dier .Beide Systemen hebben ok interacties. Er zijn in Nederland alleen al inmiddels 350.000 benzo-diazepine verslaafden op recept van huisartsen. De drugs criminaliteit bevorderende medicatie die geen medicatie is, maar een symptoombestrijder? Bezoek eens de jaarlijkse Benzodiazepine Awareness Day, met horror getuigenissen van slachtoffers van deze zinloze en erg schadelijke medicatie, waaronder ook artsen zelf, Het maakt huisartsen die ze blijven voorschrijven tot gelegaliseerde drugsdealers. Er wordt namelijk ook door Junks Op straat in gehandeld. Zie:” The Dance With The Devil'”, van Dr.Kelly Brogan. Hoe zou het komen dat Amerikaanse wetenschappers de FDA bestempelen als “The Fraud and Death Association”? Zijn we het Vioxx Schandaal van MSD, al weer vergeten, dat meer Amerikanen het leven heeft gekost, dan de oorlog in Vietnam, of het Gardasil Schandaal, met 60,000 meldingen van zeer ernstige bijwerkingen. 6000 jonge vrouwen met zeer ernstig blijvend letsel, dat hun leven verwoest heeft en 144 met een fatale afloop. PubMed publicaties, vertellen mij een andere wetenschap dan wat de Anti-kwakkers, u willen doen geloven. Wie zijn nu de echte kwakzalvers? Cannabinoiden zouden niet werken? Het zijn receptor agonisten . Ga naar You Tube en Charlottes Web. Het verhaal van De genezing van het Dravet Syndroom van een van de tweelingdochters dochters van het Amerikaanse gezin van Mat en Paige Figi, hun huisarts en van de Stanley’s. En ook van Heather Jackson, de emotionele moeder van Zakai, met het Doose Syndroom , die ook genas met en niet psychoactieve cannabinoide . Deze kinderen, met continue zeer epileptische aanvallen reageren al evenmin op medicatie. Integendeel. U kunt zien wat medicatie met Zakai doet Ze worden meest niet ouder dan acht jaar. Het is misdadig deze levensreddende therapie voor deze kinderen onder aanvoering van de criminele farmaceuten, te willen gaan verbieden Geneesmiddelen zijn lichaamsvreemde chemicalieen, chemische Troep?

 2. Naast alle kritiek die we mogelijkerwijs terecht kunnen uiten en uiten op de antikwakjes (ik blijf het een mooie naam vinden) en hun manier om mensen en wetenschap in het nauw te drijven, heb ik hier iets wat nog veel erger is:

  De reguliere medische wereld beschikt over perfect en peperduur ingerichte laboratoria, meer dan genoeg inkomsten van farmaceutische en andere chemische bedrijven, subsidies van de overheid en heel erg veel hoogopgeleid personeel. Desalniettemin zijn zij niet in staat ontdekkingen te doen, die alternatieve behandelaars wél doen en wel zonder al die dure uitrusting.

  Een voorbeeld? Dat cellen vibreren, dus kleine rondjes draaien. Dat dat rechtsom kan zijn of linksom en dat daar een betekenis aan zit. Dat dat de totale basis van de gehele geneeskunde is. Ik heb er nog veel meer, maar deze is zó basaal dat ik hem wel moet noemen.

  Hoe is het mogelijk dat miljoenen intelligente mensen, werkzaam in die medische wereld, al die dingen in meer dan 500 jaar tijd nog altijd niet ontdekt hebben? Ze trekken alleen maar kruiden uit elkaar om steeds fijnere stofjes en deeltjes te vinden, maar het komt niet in ze op dat dat nog helemaal nooit genezing heeft gebracht.

  1. anti kwakje schreef:

   Pillenboeren (verkopers van al die rare voedingssupplementen en homeopathische spullen) beschikken over dure grote auto’s en kasten van huizen. Ze hoeven ook niet te investeren in (inderdaad HELE DURE laboratoria) want ze hoeven ook helemaal niet te bewijzen. Waarom zou je voor een ontzettend duur laboratorium betalen als je je pilletjes zonder enige werking ook zo kunt verhandelen?

   Het probleem met kruiden middelen (itt de fijnere stofjes) is dat er:
   – zeer veel andere stofjes in “rauwe” kruiden zitten (met verschillende, zelfs tegenstrijdige werkingen). oftewel “vervuiling”.
   – de concentraties van zowel werkzame stof als ook van de “vervuilingen” dusdanig kan verschillen per plant / per oogst, dat de ene plant wel kan werken maar de ander niet – puur en alleen hierdoor.
   – Met geen enkele wetenschappelijke methode kun je zoveel variaties in het product meten en aanpassen tbv. de behandeling – het is gewoon onwerkbaar.

   Kruiden geneeskunde is dus uitermate onbetrouwbaar. Ja vroeger hadden we niet beter, tegenwoordig halen we de werkzame spulletjes er uit en die kunnen we meten / doseren / werkingsduur bepalen / bijwerkingen en interacties samenstellen … ow, klink ik een beetje als een wetenschapper en een apotheker? Misschien is dat wel zo!

   1. Marianne schreef:

    antikwakje? Heet je zo omdat je steriel bent?

 3. Theo schreef:

  Al jaren geleden kwam ik in aanraking met dvtk.
  Dit was omdat ik door verkeerde diagnoses en vergiftigende behandelingen van oa reumatologen, op een haar na ontsnapte aan de dood. Ik kreeg dus een zeer ernstige medicijnvergiftiging. Zoals elk jaar 25000 mensen in Nederland krijgen en waar jaarlijks meer dan 1000 mensen aan overlijden!!!!!.
  Zelden komen dit soort cijfers in het nieuws. Nee altijd maar dat ene “geval” van Sylvia Millecam. Daar zijn dagbladen en weekbladen over vol geschreven en is de radio en tv nog regelmatig mee bezig.
  Hoe kortzichtig kunnen mensen die de vtdk een warm hart toedragen zijn.
  Tegen alles maar dan ook alles wordt vol ingezet. De kritieken zijn nooit of totaal verkeerd onderbouwd. Alles wat goedwillende mensen in de zgn “alternatieve” hoek bereiken moet neergesabeld worden. Onkunde van de pillendokters? (zo noem ik internisten, reumatologen en de meeste artsen uit het zgn “reguliere” circuit)
  Is het afgunst?
  Pure dommigheid van door de farmaceutische industrie gemanipuleerde artsen/specialisten?
  Is het luiheid om verder te kijken dan dat zeer beperkte quasi wetenschappelijk medisch westers onderwijs?
  Ik kan ,gezien mijn ervaringen met de reguliere geneeskunde,niet anders dan op vele vragen positief antwoorden. Laat de vtdk zich diep schamen. Mensen die als kortzichtige gynaecoloog alles en iedereen schijnen te moeten afkraken, omdat mensen zich buiten hun medisch gemanipuleerde opleiding verdiepen in bijvoorbeeld de relatie lichaam en geest ( waar men in het reguliere totaal niets mee kan en doet) of de relatie tussen voeding en ziekte, waar zo weinig of geen aandacht in het reguliere voor bestaat. Die aandacht zou veel ziekte kunnen voorkomen of genezen. Kijk maar naar een programma als “hoe wordt ik 100”. Leuk programma, maar morgen gaan we gewoon op dezelfde voet door. Lekker insuline spuiten en nog maar en pilletje voor de hoge bloeddruk en ook nog eentje voor het hart als het moet.
  Dat noem ik pas misdadig. Zo doorgaan met zieker maken of doden door pillen van de farmaceutische industrie. Geen politicus die het afkeurt, wij als artsen hebben de macht en die zullen we als vrienden onder elkaar coûte que coûte behouden. Daarvoor gaan we over lijken als het moet.
  Stop de terreur vtdk!!!!!
  Helaas ben ik ervaringsdeskundige zoals hierboven beschreven. Ternauwernood een medicijnvergiftiging overleefd en ik moet dientengevolge met een levenslange visuele handicap het leven door.
  En de specialist die dit veroorzaakt heeft?
  Die is gewoon doorgegaan, heeft zich nog aan mij verrijkt ook. En ik?
  Met 50 jaar in de wao, weg toekomst, weg onbezorgd oud worden. En zelf je oogdruppels betalen 4000 euro per jaar)
  Dit is realiteit vtdk. Dit soort dingen ontkennen en gewoon verdergaan. Dat is pas een schande. U zou zich diep moeten schamen en zeeeeeer vele excuses moeten maken aan al die hardwerkende artsen en idealisten in de alternatieve zorg, die veel verder dan jullie kijken die mij er weer bovenop hebben geholpen net zoals al diegenen die net als ik, door jullie verpest of verminkt zijn.

 4. P.P.van Oosterum schreef:

  Ik heb het altijd vermoed, maar nu weet ik het zeker. Dit ranzige en vooral nutteloze clubje wordt gefinancierd door Big Farma.
  Het gaat tenslotte alleen om de winst. Na Softenon en de siliconen borst implantaten en de schade die daarmee is aangericht – als dat alles was – maar er is zoveel meer aan leugenachtigheid, zou het veel beter zijn als de vereniging wordt omgezet in een besloten gezelligheidsclub voor reactionaire domoren.

  1. MaartenWijnen schreef:

   Helemaal juist De Bic Farma is gewoon maffia 20.000 mensen gaan per jaar dood in Nederland aan verkeerd medicijn gebruik
   10.000000 mensen zijn gronich ziek (Wie heeft hier voordeel aan) En niemand trekt aan de noodklok. Als je een grote vijver hebt met 200 karpers en meer als de helft zwemt op zn rug Geef je ze dan ook een pilletje!!! Laats zag ik op tv dat we per jaar 800 verkeersslachtoffers hebben En we worden gewaarschuwd dat we hier iets aan moeten gaan doen. Hieruit blijkt dat het nemen van een pilletje van de farmaceutica 20 keer gevaarlijker is dan geblinddoekt autorijden En iedereen zwijgt als het graf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.