Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Nieuws > IOCOB Jaarverslag 2004-2005

IOCOB Jaarverslag 2004-2005

Share |
Stichting IOCOB op 2 juli 2004 opgericht. Binnen enkele maanden hebben diverse hoogleraren van naam de uitnodiging van de Stichting aanvaard, om in de adviesraad zitting te nemen. De Stichting is deze collegae zeer dankbaar voor hun inzet. Hier volgt ons eerste jaarverslag.

Veldonderzoek en reizen

Bestuursleden van de Stichting hebben in 2004-2005 diverse studiereizen gemaakt naar o.a. India en Tsjechië, om bijzondere vormen van complementaire en innovatieve behandelingen ter plaatse te bestuderen. De resultaten van deze studiereizen zijn opgenomen in deze website. In India hebben we ons vooral bezig gehouden met het bestuderen van de ayurvedische praktijk en massagetechnieken. In Tsjechië was het doel ondersteuning van het tumordevascularisatieproject voor onbehandelbare vormen van kanker, zoals uitgezaaide melanomen en darmtumoren, beschreven onder project 1. IOCOB ontwikkelt momenteel met het Utrechts Medisch Centrum (UMCU), een compassionate use protocol m.b.t. deze techniek.

De voorzitter en de secretaris reisden dit jaar naar Schotland voor een congres over neuropathische pijnbehandeling, en naar New York en Hawaii, voor onderzoek naar bepaalde lichaamsgerichte interventies.

De voorzitter van IOCOB bezocht het klinische topziekenhuis op het gebied van kankerbehandeling in de USA, het Memorial Sloan Kettering Cancer Center te New York. Dr Barrie Cassileth ontwikkelde een geïntegreerd programma en we bespraken de waarde van deze benadering voor de reguliere zorg. Binnen deze klinische setting zijn complementaire behandelvormen zoals acupunctuur, oosterse massagevormen, relaxatietechnieken en meditatievormen geïntegreerd in de reguliere behandeling.

In Nederland loopt in Egmond aan Zee aan de Humanversity een boeiend en waardevol sociaal experiment. Er worden workshops gegeven op basis van elementen uit diverse meditatie richtingen en stromingen in de transpersoonlijke psychologie. Drie verschillende workshops werden gevolgd met als onderwerp lichaamswerk en meditatie. In het volgende citaat wordt de insteek duidelijk:

‘Being the master of your life means that you are guided by deep feelings of love from your heart. That you have decided that your life is not a tragedy, but a comedy. Be the master of your life, right now.’

De Stichting heeft in 2004 een patiëntenkeuzewijzer ontwikkeld, die door enkele patiëntenverenigingen al gebruikt wordt bij de ondersteuning van patiënten die zich willen oriënteren op complementaire behandelvormen en daarbinnen tot een gewogen keuze willen komen. Ook ontwikkelde de stichting als innovatief instrument een kwaliteitsindicator , die als stoplicht op de site toegevoegd.

Bestuursleden van de Stichting zijn gevraagd door uiteenlopende organisaties, om expertise te leveren en input te geven in overheids- en semi-overheidsinstanties die zich buigen over complementaire behandelvormen. Zo heeft IOCOB bijgedragen aan het tot stand komen van het Plan van aanpak van ZonMW voor complementaire behandelvormen (2004). IOCOB adviseerde ook het Centraal College van Ziektekostenverzekeraars en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg over complementaire behandelwijzen en de medische diagnose (2005). De Raad voor Volksgezondheid en Zorg heeft de keuzewijzer, die IOCOB voor patienten heeft ontwikkeld, expliciet genoemd en geheel overgenomen als voorbeeld van hoe de consument op een gewogen wijze voorgelicht kan worden over de kwaliteit van complementaire behandelvormen.

IOCOB in de media

Leden van het bestuur van IOCOB zijn in 2005 diverse malen in de media geweest, o.a. in programma’s van Paul Witteman en van Max Pam, om voorlichting te geven over diverse aspecten rond complementaire behandelvormen.

Op uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), april 2005, in aanwezigheid van Els Borst, bespraken we de problemen rond de kwaliteit van alternatieve en complementaire geneeskunde. Op het door het AMC georganiseerde China-symposium debatteerde de voorzitter met de directeur van het Nederlands Herseninstituut, Prof. dr. Dik Swaab over de wetenschappelijke basis van de acupunctuur en de waarde van het placebo effect. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC opende dit debat.

Verder hebben enkele bestuursleden van de Stichting in 2004-2005 tientallen publicaties op het gebied van de complementaire behandelwijzen geschreven. In het lijfblad voor artsen in Nederland, Medisch Contact, voerde IOCOB een debat met diverse vertegenwoordigers van de reguliere geneeskunde. Ook in Bionieuws, het vakblad voor biologen, werden twee maal uitvoerige ingezonden brieven van IOCOB gepubliceerd. Dit n.a.v. eenzijdige verslaglegging in Bionieuws van onderzoek naar de effecten van acupunctuur.

In het tijdschrift Supplement levert IOCOB vanaf 2005 regelmatig een bijdrage om de consument en de gezondheidsprofessional voor te lichten over diverse richtingen binnen de complementaire behandelvormen.

Bestuursleden van IOCOB werden ook geïnterviewd door het tijdschrift Gezondheid (zomernummer) m.b.t. acupunctuur bij stuitligging en in Quote over neuroacupunctuur.

Het tijdschrift Chronisch Ziek besteedde in het 10 november 2005 nummer ruime aandacht aan de visie van IOCOB op de keuze voor alternatief behandelen en de keuzewijzer van Stichting IOCOB werd vrijwel integraal overgenomen met bronvermelding. Ook het systeem van de stoplichten, dat IOCOB ontwikkelde voor de consument, werd besproken.

Onderwijs

Op onderwijsgebied gaf de Stichting diverse nascholingen en workshops die door de deelnemers unaniem als uitstekend beoordeeld zijn. Ook werd voor de tweede maal met succes onderwijs gegeven binnen het AMC voor studenten geneeskunde, waarbij de acupunctuur centraal stond. Verder werd meegewerkt aan de Comenius leergang, georganiseerd door de RUG en op 7 juni 2005 over complementaire behandelvormen aan het Amstelkerksymposium in Amsterdam .

IOCOB ontwikkelde verder enkele instructiemodules rond meditatie voor stressreductie binnen bedrijfsleven en de gezondheidszorg.

Adviezen

De Stichting werd regelmatig geconfronteerd met gedetailleerde vragen van consumenten over complementaire behandelvormen. Deze vragen werden via de e-mail beantwoord.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.