Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Energetisch

Energetisch

Onder de energetische behandelvormen vallen zeer veel verschillende vormen. Van bioresonantie tot Reiki. Therapeuten die met deze methoden werken spreken vaak van “subtiele energie die niet waar te nemen zijn met de zintuigen die we hebben.”  Vaak worden handen, stenen of andere atributen gebruikt om de diagnose te stellen en om te behandelen. Deze methoden sluiten aan op elkaar naderen via lichamelijk contact. Een van de oudste helingsmethoden. Aanraken. Helaas vinden we steeds meer machines, ook op dit gebied. Exotische en indrukwekkende instrumenten, die behoren tot de groep der bioresonantie apparaten. Bioresonantie is bewezen onbetrouwbaar voor diagnostiek en behandeling.  Onder energetische geneeskunde valt dus van alles, van sjamanistisch lichaamscontact tot de pseudowetenschappelijke machines. Een mixed bag van therapeutische interventies!

Ook de term ‘energetisch’  wordt helaas te pas en te onpas gehanteerd bij het verwijzen naar bepaalde vormen van complementaire behandelvormen. Ook worden voor leken indrukwekkende termen zoals biofysische geneeskunde of bioinformatietherapie gebruikt. Deze termen worden helaas nooit duidelijk omschreven, waardoor deze categorie een hoog “zweef-gehalte” heeft. Het verwijzen naar de kwantum mechanica en Sheldrake’s morfogenetische velden helpt vaak niet bij de verduidelijking van wat energetische geneeskunde nu eigenlijk inhoud. IOCOB is van mening dat de noemer energetische geneeskunde eigenlijk te vaag is om aan te geven waar het nu om gaat. Tenslotte: ook veel niet-artsen werken met bioresonantie apparatuur, dat is volgens IOCOB voor de consument problematisch.

Een overzicht van literatuur op het gebied van de energetische geneeskunde kan gevinden worden onder de link:  USA.

De misleidingen van de PERLA behandeling voor allergie

Op een Nederlandse website van enkele artsen wordt een nieuwe behandeling bejubeld, de ‘PERLA-treatment: Pulsewave Evoked Rebalancing Linked to Acupuncture’. Alleen de naam al klinkt enorm gewichtig. Voldoende gewichtig om je achter de oren te krabben. Als je leest wat PERLA inhoudt, dan snap je er als leek nog steeds weinig van. Het klinkt gelukkig […]

Lees meer...

Biofysische Geneeskunde: is dat wat?

Biofysische geneeskunde wat is dat? Het wordt omschreven door de arts Gerard Jansbergen in een Nederlandstalig tijdschrift voor integrale geneeskunde (TIG). Dat is een lokaal Nederlands tijdschrift van de ‘Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde’ (AVIG). IOCOB zal in dit artikel duidelijk maken dat Biofysische Geneeskunde net zoveel is als de nieuwe kleren van de keizer. Heel […]

Lees meer...

Bioresonantie bewijs anno 2020: afwezig

We hebben weer eens een totale scan gedaan van de literatuur omtrent het inzetten van bioresonantie apparatuur bij diverse aandoeningen. Je zou denken dat deze methode, die al 35 jaar oud is, wel adequaat onderzocht is. Niets is minder waar. Bij het zoeken in de medische database PubMed met het woord ‘bioresonantie’ en ‘klinische studie’ […]

Lees meer...

Bioresonantie om bloedvaten te ontstoppen?

Misleiding van patienten met verstopte bloedvaten: Bicom bioresonantie zou vaten weer openen, aldus een therapeut op het net. Mensen met een beroerte in het verleden of een hartinfarct zijn zijn behoorlijk aangedaan. Ze zoeken naar oplossingen, en vooral leefstijl is daarbij belangrijk. Daarom is het uitermate misleidend als bioresonantie therapeuten gaan zeggen dat blokkades in […]

Lees meer...

BICOM bioresonantie opnieuw doorgelicht in 2020

Een van de meest gebruikte bioresonantie apparaten is de BICOM.  Op een Nederlandse verkoop site voor de BICOM staat vermeld: “De eerste Bicom bioresonantie apparaten zijn al in 1978 op de markt gebracht. De therapie wordt sindsdien in meer dan 90 landen toegepast en de Bicom is wereldwijd het meest verkochte bioresonantie-apparaat.” Vandaar dat het […]

Lees meer...

Bioresonantie arts legt behandeling uit van ‘Vervuild bindweefsel’

Een vrouwelijke collega arts, Corry van den Berg-Lunter, noemt zichzelf op haar website Arts Integrale Geneeskunde en kPNI – veel patienten zullen dat niet meteen begrijpen, de uitleg van deze termen ontbreekt op haar homepage. Je verwacht van een arts dat ze haar patienten zo voorlicht dat de patienten begrijpen waarom het gaat. Daar schiet […]

Lees meer...

Biofotonen en Bioresonantie

De bizarste voor de gekhouderij van deze eeuw: Biofotonen en bioresonantie. Twee mooi klinkende woorden. Het eerste is binnen de biologie bekend: elke levende cel zend hele kleine hoeveelheden licht uit, als bijproduct van de stofwisseling. Het tweede woord klinkt als een klok, maar heeft geen enkele biologische basis. Binnen het vakgebied van de biologie zijn er geen artikelen  te vinden van de hand van biologen, in vaktijdschriften voor biologen. In het internet worden door leken deze beide fenomenen aan elkaar geknoopt, zodat het voor de leek helemaal een brij wordt. Als je op biofotonen zoekt, vindt je al meer dan 2000 sites, waarvan een groot deel biofotonen in verbinding brengen met behandelen van aandoeningen. 

Lees meer...

Bioresonantie Biecht Op

Niet wetenschappelijk, niet bewezen, niet mee behandelen en geen diagnoses stellen! Ze zeggen het nu eindelijk zelf, wat IOCOB al 4 jaar aangeeft.

De nieuwe bioresonantie machine, de Physiospect, noemt zich het Expert system in the domain of Energy Medicine. In een kleurrijke brochure wordt het systeem geroemd, dat de fysiologische en functionele conditie van organen, weefsels tot op chromosomaal niveau kan reproduceren (whatever that is…).  De makers van de brochure spreken over metatherapie. Een mooie uitvinding, meta! Met het apparaat kan o.a. elk medicijn getest worden of het effectief is voor de patient die het voorgeschreven kreeg. Maar! Er is een Important Notice toegevoegd. Eindelijk biecht de bioresonantie op. Ze zeggen dat ze niet wetenschappelijk zijn, en dat je het apparaat niet mag gebruiken voor diagnose of therapie….

Lees meer...

VEGA test: een bioresonantie test

vegatest.jpgDe VEGA test behoort tot de bioresonantie testen en heeft grote verwantschap met de electroacupunctuur volgens Voll (EAV)en de moderne varianten ervan, zoals bijvoorbeeld de MORA en de BICOM test. Al deze testsystemen zijn nooit goed getoetst en de diagnoses die men ermee kan stellen zijn eveneens niet gevalideerd. Helaas werken veel therapeuten met deze testsystemen en komen tot diagnoses die ook vaak onrust zaaien bij de patient. Daarnaast gaan patienten met die diagnoses naar reguliere artsen en eisen dan aanvullend onderzoek. Zo wordt de gezondheidszorg duurder, zonder dat het zinvoller wordt!

Lees meer...

Rathega systeem

Rathega is een afkorting voor ‘Integraal radiesthetisch diagnostisch en therapeutisch alternatief medisch systeem’, en deze methode is een combinatie van uiteenlopende stromingen zoals homeopathie, Chinese geneeswijzen en bioresonantie.

Lees meer...