Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Griep en verkoudheid: bewezen natuurlijke behandeling!

Griep en verkoudheid: bewezen natuurlijke behandeling!

Share |
herfst, mist en griep.gif

2015: Griepvaccin werkt onvoldoende! De virussen zijn gemuteerd en wat nu te doen? Gelukkig is er een werkzaam supplement palmitoylethanolamide (PeaPure)! Elk jaar zijn er wereldwijd 5 miljoen ernstig zieken door griep en 500.000 doden in de geïndustrialiseerde landen door griep. De natuurlijke stof palmitoylethanolamide maakt dat de kans op het opdoen van griep en verkoudheid kleiner. En als je al griep hebt, of erg verkouden bent? Dan worden door het nemen van dat supplement de symptomen snel minder.

Het zijn bewezen effecten van een lichaamseigen stof (palmitoylethanolamide) uit een aantal grote klinische (dubbelblinde, placebo gecontroleeerde) studies.

Dat er nu een alternatief is bij griep en verkoudheid is vooral nu van groot belang, nu aan alle kanten griepvaccinatie op de korrel genomen wordt,en de waarde van middelen als Tamiflu geheel onduidelijk lijkt te zijn.

Het gaat hier dus om de natuurlijke en lichaamseigen stof met de moeilijke naam palmitoylethanolamide. We noemen de stof hier PEA.

In Nederland is PEA beschikbaar als supplement onder de naam PeaPure. PEA is een stof die in onze lichaamscellen gevormd wordt om ons te beschermen tegen ontstekingen. Bij griep en verkoudheid kan dat systeem nu een steuntje in de rug krijgen!

PeaPure bevat zuiver palmitoylethanolamide, zonder enige farmaceutische of chemische vulstof erbij.

We geven eerst een voorbeeld en zullen dan de wetenschap rond de vaccins, Tamiflu en de resultaten van de studies met PEA tegen griep en verkoudheid bespreken. 

Een patient met opkomende griep

Een man van 50 jaar, manager en veel te druk werkend, krijgt vaak griep en verkoudheden. Hij voelt dat aankomen doordat zijn neus gaat lopen en dan is hij meestal dagen lang in de lappenmand. Bij de eerste dag van een loopneus twee maal daags 800 mg PeaPure onder de tong. In tegenstelling tot wat normaal gebeurde zetten de klachten niet door en kon hij gewoon doorwerken. Het lappenmand-gevoel was op de tweede dag aanmerkelijk afgenomen en op de derde dag verdwenen. 

Dit is een voorbeeld van de antigriep-werking van PeaPure. Hieronder zullen we 5 klinische studies met in totaal meer dan 2000 patienten bespreken waaruit de werking en de veiligheid van dit natuurlijke anti-griep middel blijken. Hieronder bespreken we een aantal klinische studies die de werkzaamheid van de stof ondersteunen. Maar eerst een hoofdsstuk over de farmaceutische stoffen en de vaccins.

Vaccins en farmaceutische middelen tegen de griep: vele vraagtekens

Nu duidelijk is geworden dat farmaceutische antigriepmiddelen zoals Oseltamivir (Tamiflu) vervelende bijwerkingen kunnen opleveren, en misschien zelfs niet werken, lijkt het natuurlijke en lichaamseigen stofje, het supplement PEA, een natuurlijk en werkzaam alternatief en dan ook nog zonder bijwerkingen. Dat thema krijgt daarom momenteel veel aandacht! Recent publiceerden we daarover in een internationaal tijdschrift over ontstekingen, samen met de Wageningse hoogleraar Witkamp.

Ook over griepvaccinatie is veel te doen. Zelfs onder de topexperts zien we verschillen van mening. Recente en grote studies naar de werkzaamheid van vaccins bij griep zijn niet erg optimistisch. [1] [2] [3] [4]

Los van de discussie of griepvaccinatie wenselijk is, is het van belang te weten dat uit 5 verschillende, gerandomiseerde en dubbelblinde studies bij meer drieduizend volwassenen gebleken is dat de natuurlijke, in ons eigen lichaam aanwezige natuurlijke stof PEA werkzaam is bij het voorkomen van griep.

In een andere studie bij 457 schoolkinderen bleek bovendien dat deze stof ook bij kinderen inzetbaar is en werkzaam.

De dosering van PEA ter behandeling en voorkoming van griep en verkoudheden is de eerste 2 weken 1200-2400 mg/dag, en vervolgens 2 maal daags 400 mg. Zo wordt het immuunsysteem goed ondersteund gedurende de griepperiode.

Inmidddels is de stof PEA bij vele honderdduizenden patienten toegediend zonder dat problematische bijwerkingen gemeld zijn, en de stof is ook goed door oudere patienten te gebruiken. Interacties met andere geneesmiddelen of voedingsmiddelen zijn niet bekend.

PEA wordt in ons lichaam zelf aangemaakt als lichaamseigen antwoord op infecties, ontstekingen en pijnen. Door het aan te vullen help je bij griepinfecties en verkoudheden het eigen lichaam om sneller de balans terug te vinden.

De ondersteunende werking van PEA op ons immuunsysteem bij griep en verkoudheid is al sinds de vorige eeuw bekend, en heeft recent een revival doorgemaakt, omdat er vele honderden studies gedaan zijn met deze stof, waaruit steeds blijkt dat PEA een ontstekingsremmende, immuunondersteunende (en pijnstillende) werking heeft.

 

Palmitoylethanolamide bij de griep

In de tabel hieronder de samenvatting van vijf grote klinische studies die gedaan zijn met in totaal meer dan 3000 mensen, waarvan er 1527 PEA kregen.

Studie

PEA (n=)

Placebo (n=)

Percentage bscherming

significantie

Masek 1

223

221

45 %

P < 0,05

Masek 2

222

216

32 %

P < 0.05

Kahlich 1

436

456

34%

P < 0,0002

Kahlich 2

411

199

52%

P < 0,0002

Kahlich 3

235

118

59%

P < 0,0002

Uit de tabel blijkt dat in elk van de 5 studies de kans op het krijgen van griep of verkoudheid bij behandeling met PEA tussen de 32% en 59% afnam. Dat is nogal aanzienlijk. Voor Vaccins werd altijd gezegd dat de bescherming tussen de 60 en de 80% lag.

Ook bij kinderen werd PEA getest, zelfs bij 4-jarigen.

In 1977 werd duidelijk dat bij PEA gebruik (in een dubbelblinde studie bij 457 schoolkinderen) ook significant minder infecties van de luchtwegen voorkwamen. (Plesnik, 1977)

In geen van de griep en verkoudheidsstudies studies werden bijwerkingen gemeld. Plesnik, een van de hoofdonderzoekers merkte op:

“No side effects were registered after several years of clinical testing of PEA in military and civilian communities”

Een andere onderzoeker, Schmidt vatte de resultaten van al die studies in 1990 als volgt samen:

“ The specific property (of PEA) as an inducer of non-specific resistance led to several clinical trials to evaluate the prophylactic efficacy of N-acylethanolamine in upper respiratory tract viral infections.

In several clinical double-blind trials, repeated daily intake of N-palmitoylethanolamine (Impulsin, 30 mg/kg) reduced the incidence and severity of respiratory tract infections and also markedly diminished the number of episodes of fever, headache, and sore throat.”

Het voorkomen van griep en verkoudheden is afgebeeld in de beide armen van de studies. Impulsin (PEA) bleek in alle drie de studies het optreden van griep en verkoudheden duidelijk en significant te verminderen. Het gebruik van PEA reduceerde de kans op verkoudheden en griep met 34-59 %, een indrukwekkende afname.

Ook werden in die tijd aanvullende resultaten van enkele andere grote studies bekend, waaruit eveneens bleek dat PEA een duidelijk effect had en de kans op verkoudheden en griep aanmerkelijk verminderde. [5][6].

impulsin.gif

Als voorbeeld bespreken we hier wat uitgebreider de resultaten van enkele grote studies, beschreven door Masek en collega’s van het ‘Institute of Pharmacology, Czechoslovak Academy of Sciences’, te Praag, en het ‘Military Institute of Hygiene, Epidemiology and Microbiology’, ook te Praag (Tjechie). De studies werden uitgevoerd in groepen mensen (militairen) die dicht op elkaar leefden in grote groepen, en waar griep altijd veel mensen ziek maakte. De studies werden gedaan met PEA die toen de commerciele naam Impulsin droeg.

Ondanks dat de studie enkele decennia geleden uitgevoerd werd, is het onderzoek betrouwbaar en dubbelblind en gerandomiseerd opgezet. We citeren:

Volunteers were allocated to PEA or placebo treament in a strictly double-blind random manner and the code was not broken until the data had been prepared for statistical analysis.

Each subject was given a coded bottle containing 72 tablets. Half the bottles contained Impulsin, 300 mg/tablets, and the others contained only placebo tablets. The tablets were indistinguishable in appearance and taste.

Each volunteer received a description of the purpose and method of the study. Subjects were instructed to swallow two tablets, three times a day, for twelve consecutive days. The periods of six or eight weeks were evaluated in several ways; the first and last weeks were omitted to produce 6 week intervals for assessment.

In de eerste studie werden 468 vrijwillers opgenomen, allen werknemers van de Skoda auto-fabriek. De tweede studie omvatte 918 vrijwilligers, militairen tussen 18-20 jaar uit het leger.

In de eerste studie bleek dat het innemen van palmitoylethanolamide de koortsepisodes en de symptomen koorts en hoofdpijn significant verminderden met 45.5%. Het totale aantal dagen met griep was ook significant minder bij inname van Impulsin, zoals in bovenstaande tabel te zien is.

Ook bij de militairen bleek dat de stof een meetbaar en significant gunstig effect had op het optreden van griep en verkoudheden.

The corresponding numbers for the 8 week period were 301/436 (69%) volunteers on Impulsin remained healthy, as did 266/465 (57%) on the placebo. Thus, the incidence of disease amongst subjects who received Impulsin was 40% lower in the 6 week study and 32% lower in the 8 week period; the reductions were highly significant (p<0.0005).  

Deze studies lieten zien dat PEA veilig gegeven kan worden, en dat er duidelijk meetbare effecten zijn die wijzen op een beschermend effect van PEA tijdens griep en verkoudheden.

Conclusie: Palmitoylethanolamde zinvol en veilig bij griep en verkoudheid

De conclusie van de auteurs was dan ook:

The results of both large scale double-blind trials suggest that prophylactic administration of Impulsin would be useful in the prevention of virus infections of the respiratory tract of man. This is of considerable importance, since disability due to acute respiratory illness causes great economic loss every year in many countries.  

Recent is gevonden dat ons eigen afweersysteem ons helpt om ontstekingen die uit de pan vliegen zoals bij griep, te normaliseren. [7] Dat maakt de werking van PEA, een simpel lichaamseigen vetje dat als antwoord op ontstekingen gevormd wordt, ook begrijpelijker.

Palmitoylethanolamide: ontstekingsremmer

Destijds, in de jaren 70 van de vorige eeuw, dacht men dat PEA een onspecifiek ontstekingsremmend effect had. Dierexperimentele studies lieten al in die tijd zien dat PEA de weerstand tegen virusinfecties en respiratoire infecties kon verhogen. [8][9]

Ook bij infecties in kinderen werden positieve resultaten beschreven en er werd naarstig naar het werkingsmechanisme gezocht, dat in die tijd echter niet gevonden kon worden. [10][11][5][13] Men dacht toen aan de invloed via de witte bloedcellen (de T en B cellen). Dat dit niet klopte werd pas 10-20 jaar later wat duidelijker, toen bleek dat de stof ons immuunsysteem ondersteunt door overmatige ontstekingsreacties te temperen. [14] [15] [16] [17] [18]

PEA: hoe te gebruiken bij griep en verkoudheid?

Wij denken dat het best is om bij een dreigende beginnende griep tenminste twee maal daags twee capsules in te nemen, totaal 1600-2400 mg PeaPure per dag. Ne 2 weken kan de dosis aangepast worden naar drie maal daags 1 capsule. Bij heftige griep kan PeaPure sneller werken als je de hoge dosis neemt (2400 mg/dag).

Beoordeling PEA tegen griep en verkoudheden

Palmitoylethanolamide wordt aangetroffen in allerlei levende wezens, en is een lichaamseigen stof. Ook zit PEA in voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld eieren en pinda’s.

Er zijn tussen 1972 en nu vele honderdduizenden patienten mee behandeld, en er zijn nooit opzienbarende bijwerkingen  gemeld. Dat is anders voor een farmaceutisch anti-griep middel zoals Tamiflu, daar komen behoorlijk wat bijwerkingen voor. [19]

Ook zijn er bij PEA nooit negatieve interacties met geneesmiddelen gezien. Ook dat geldt niet voor de farmaceutische anti-griep middelen.

In een zestal dubbelblinde studies blijkt PEA duidelijk werkzaam te zijn, zowel als een anti-griepmiddel (soort orale griep-vaccinatie dus), als bij verkoudheden. Ook dat lijkt anders te zijn bij de farmaceutische anti-griepmiddelen, waar men inmiddels sterk betwijfelt of die middelen zinvol zijn. [20] [19] [22]

Verder zijn er met betrekking tot PEA vele tientallen klinische studies gepubliceerd, waar steeds weer de veiligheid en de werkzaamheid van deze stof bleek.

Vandaar een groen stoplicht voor PEA ter behandeling en voorkoming van griep en verkoudheden. PEA is een alternatief om griep en verkoudheden mee te behandelen en ze te voorkomen. PEA is gezien de goede balans tussen werking en bijwerking zeker een goede keuze.

Tegenwoordig zijn verkrijgbaar 400 mg PEA capsules verkrijgbaar. De aanbevolen dosering is bij voorkomen van griep/verkoudheid 2-3 maal 400 mg/dag en om meteen te behandelen de dubbele dosering, meteen innemen bij de allereerste verschijnselen!

tabel_impulsin.gif

Aanvullende niet pubmed geindexeerde literatuur:

Raskowa, H., Masek, K. : Nouvelles possibilitds d’augmenttion de la resistance non-specifique. Therapie 22, 1241–1246 (1967)

Raskova, H., Masek, K., Lin&, O. : Non-specific resistance induced by palmitoylethanolamide. Toxicon 10, 485–490 (1972) e

Referentie

[1] Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A, Belongia EA. | Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. | Lancet Infect Dis. | 2012 Jan;12(1):36-44. doi: 10.1016/S1473-3099(11)70295-X. Epub 2011 Oct 25.

[2] rnskov Pedersen L, Lund KB, Nielsen TJ, Hansen J, Tougaard NH, Andersen JH. | [Unclear effect of influenza vaccination in healthy adults]. | Ugeskr Laeger. | 2012 Mar 26;174(13):859-61.

[3] Ng AN, Lai CK. | Effectiveness of seasonal influenza vaccination in healthcare workers: a systematic review. | J Hosp Infect. | 2011 Dec;79(4):279-86. doi: 10.1016/j.jhin.2011.08.004. Epub 2011 Oct 5.

[4] Jefferson T, Di Pietrantonj C, Rivetti A, Bawazeer GA, Al-Ansary LA, Ferroni E. | Vaccines for preventing influenza in healthy adults. | Cochrane Database Syst Rev. | 2010 Jul 7;(7):CD001269. doi: 10.1002/14651858.CD001269.pub4.

[5] Wiedermannov D, Lokaj J, Wiedermann D. | [Prophylactic administration of impulsin to clinically healthy children. The effect on T and B lymphocytes in peripheral blood (author's transl)]. | Cas Lek Cesk. | 1979 Oct 12;118(40-41):1249-51.

[6] Kahlich R, Klma J, Cihla F, Frankov V, Masek K, Rosick M, Matousek F, Bruthans J. | Studies on prophylactic efficacy of N-2-hydroxyethyl palmitamide (Impulsin) in acute respiratory infections. Serologically controlled field trials. | J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol. | 1979;23(1):11-24.

[7] Karmaus PW, Chen W, Crawford RB, Harkema JR, Kaplan BL, Kaminski NE. | Deletion of cannabinoid receptors 1 and 2 exacerbates APC function to increase inflammation and cellular immunity during influenza infection. | J Leukoc Biol. | 2011 Nov;90(5):983-95. doi: 10.1189/jlb.0511219. Epub 2011 Aug 26.

[8] Lackovic V, Boreck L, Kreskov J. | Effect of impulsin treatment of interferon production and antiviral resistance of mice. | Arch Immunol Ther Exp (Warsz). | 1977;25(5):655-61.

[9] Masek K, Perlk F, Klma J, Kahlich R. | Prophylactic efficacy of N-2-hydroxyethyl palmitamide (impulsin) in acute respiratory tract infections. | Eur J Clin Pharmacol. | 1974 Oct 4;7(6):415-9.

[10] Plesnk V, Havrlantov M, Jancov J, Januska J, Mackov O. | [Impulsin in the prevention of acute respiratory diseases in school children]. | Cesk Pediatr. | 1977 Jun;32(6):365-9.

[11] Wiedermannov D, Wiedermann D, Lokaj J. | [Prophylactic administration of impulsin to clinically healthy children.--effect on the serum proteins and metabolic activity of granulocytes (author's transl)]. | Cas Lek Cesk. | 1978 Aug 18;117(33):1030-4.

[12] Wiedermannov D, Lokaj J, Wiedermann D. | [Prophylactic administration of impulsin to clinically healthy children. The effect on T and B lymphocytes in peripheral blood (author's transl)]. | Cas Lek Cesk. | 1979 Oct 12;118(40-41):1249-51.

[13] Svec P, Bderov E, Svec J. | The influence of N-(2-hydroxyethyl)-palmitamide on virus-induced sarcomas in chickens and Rauscher leukemia in mice. | Neoplasma. | 1975;22(5):519-24.

[14] Li Y, Yang L, Chen L, Zhu C, Huang R, Zheng X, Qiu Y, Fu J. | Design and synthesis of potent N-acylethanolamine-hydrolyzing acid amidase (NAAA) inhibitor as anti-inflammatory compounds. | PLoS One. | 2012;7(8):e43023. doi: 10.1371/journal.pone.0043023. Epub 2012 Aug 20.

[15] Ahmad A, Crupi R, Impellizzeri D, Campolo M, Marino A, Esposito E, Cuzzocrea S. | Administration of palmitoylethanolamide (PEA) protects the neurovascular unit and reduces secondary injury after traumatic brain injury in mice. | Brain Behav Immun. | 2012 Nov;26(8):1310-21. doi: 10.1016/j.bbi.2012.07.021. Epub 2012 Aug 3.

[16] De Filippis D, Luongo L, Cipriano M, Palazzo E, Cinelli MP, de Novellis V, Maione S, Iuvone T. | Palmitoylethanolamide reduces granuloma-induced hyperalgesia by modulation of mast cell activation in rats. | Mol Pain. | 2011 Jan 10;7:3. doi: 10.1186/1744-8069-7-3.

[17] Petrosino S, Iuvone T, Di Marzo V. | N-palmitoyl-ethanolamine: Biochemistry and new therapeutic opportunities. | Biochimie. | 2010 Jun;92(6):724-7. doi: 10.1016/j.biochi.2010.01.006. Epub 2010 Jan 21.

[18] Solorzano C, Zhu C, Battista N, Astarita G, Lodola A, Rivara S, Mor M, Russo R, Maccarrone M, Antonietti F, Duranti A, Tontini A, Cuzzocrea S, Tarzia G, Piomelli D. | Selective N-acylethanolamine-hydrolyzing acid amidase inhibition reveals a key role for endogenous palmitoylethanolamide in inflammation. | Proc Natl Acad Sci U S A. | 2009 Dec 8;106(49):20966-71. doi: 10.1073/pnas.0907417106. Epub 2009 Nov 19.

[19] Smieja M. | ACP Journal Club. Review: oseltamivir relieves symptoms but does not reduce hospitalizations in influenza. | Ann Intern Med. | 2012 Sep 18;157(6):JC3-5. doi: 10.7326/0003-4819-157-6-201209180-02005.

[20] Ebell MH, Call M, Shinholser J. | Effectiveness of oseltamivir in adults: a meta-analysis of published and unpublished clinical trials. | Fam Pract. | 2013 Apr;30(2):125-33. doi: 10.1093/fampra/cms059. Epub 2012 Sep 20.

[21] Smieja M. | ACP Journal Club. Review: oseltamivir relieves symptoms but does not reduce hospitalizations in influenza. | Ann Intern Med. | 2012 Sep 18;157(6):JC3-5. doi: 10.7326/0003-4819-157-6-201209180-02005.

[22] Hsu J, Santesso N, Mustafa R, Brozek J, Chen YL, Hopkins JP, Cheung A, Hovhannisyan G, Ivanova L, Flottorp SA, Saeterdal I, Wong AD, Tian J, Uyeki TM, Akl EA, Alonso-Coello P, Smaill F, Schnemann HJ. | Antivirals for treatment of influenza: a systematic review and meta-analysis of observational studies. | Ann Intern Med. | 2012 Apr 3;156(7):512-24. doi: 10.7326/0003-4819-156-7-201204030-00411. Epub 2012 Feb 27.

Gerelateerde artikelen

Berichten

 1. peter schreef:

  Boeiend verhaal

 2. Kwebbel schreef:

  Hoe heet dit middel en waar te verkrijgen?

  1. administrator administrator schreef:

   tegenwoordig PeaFlu en direct via internet als dieetvoeding voor medische doeleinden te krijgen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *