Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Gezondheidscolumn > Wat de patient echt helpt!

Wat de patient echt helpt!

Share |

De patient heeft recht op de beste behandeling. Een open deur. Hoe dat te bepalen? Hier de handleiding daarvoor; het gaat om de balans tussen werking en bijwerking. Als je die balans berekent, en dat kan, kom je tot verrassende resultaten!

Pijnstillers, hoe omgaan met de balans werking en bijwerking?

Elk geneesmiddel en elke pijnstiller heeft een werking en heeft ook bijwerkingen.
De werking drukken we uit in Numbers Needed to Treat: NNT. Dat getal staat voor hoeveel patienten je moet behandelen, opdat er tenminste 1 baat heeft bij die behandeling.

 • Voor een goed anti-migraine middel, bijvoorbeeld sumatriptan 10 mg is dat ongeveer 6.5.
 • Voor het middel duloxetine, een neuropathische pijnstiller, is de NNT bij de behandeling van chronische pijn ongeveer 7.
 • Voor gabapentine, een middel dat ook veel bij neuropathische pijn gebruikt wordt, is de NNT ongeveer 6.
 • Voor carbamazepine, een pijnstiller tegen neuralgische pijnen en aangezichtspijnen is de NNT 1,7.
 • Voor palmitoyethanolamide, een supplement tegen neuropathische pijn, o.a. bij hernia is de NNT 1,7.
 • En voor een behandeling als acupunctuur wordt als NNT 3-4 aangegeven in de literatuur bij kniepijn.

Hoe kleiner het getal NNT voor een pijnstiller is, hoe beter.

NNT, Numbers Needed to Treat van pijnstillers
Bijwerkingen

Elk middel heeft natuurlijk ook bijwerkingen. Dat drukken we in de geneeskunde uit met Numbers Needed to Harm, NNH, hoeveel patienten moet je behandelen zodat er in ieder geval 1 behoorlijke last heeft van bijwerkingen.
Hoe groter het getal NNH voor een pijnstiller hoe beter.

  • Voor dulexetine is de NNH 16.
  • Voor gabapentine is het als numbers needed for ‘minor’ harm als 3,7 ooit berekend.
  • Voor carbamazepine is de NNH 2,6.
  • Voor palmitoylethanolamide is de NNH 216.
  • Voor acupunctuur is de NNH eveneens een hoog getal, in de honderden, aangezien er zeer weinig bijwerkingen gemeld zijn in alle studies naar de effectiviteit en veiligheid van acupunctuur.

NNH, Numbers Needed to Harm voor pijnstillers
Natuurlijk is de reden om een middel te geven gebaseerd op de effectiviteit en de verdraagbaarheid. Een redelijk werkzaam middel met giga veel bijwerkingen wil je minder graag gebruiken dan een redelijk werkzaam middel met geen of nagenoeg geen bijwerkingen.

Likelihood to be helped or harmed

Daarom is er een derde getal ontwikkeld, de ‘Likelihood to be helped or harmed (LHH)’ vertaald als de kans om geholpen te worden of om geschaad te worden.
Alle middelen met getallen groter dan 1 worden opgevat als zijnde OK!
De LHH van veel pijnstillers is bijna altijd onbekend. Omdat de meeste studies alleen de NNT berekenen, en niet de NNH. En nog veel minder studies berekenen dat getal waar de patient echt iets mee opschiet, namelijk de LHH. Hier berekenen we de LHH voor enkele pijnstillers.
Hoe groter de LHH voor een pijnstiller hoe beter de balans tussen werking en bijwerking is voor de patient!

 • De LHH van duloxetine is dus 16/7, = 2,3.
 • De LHH voor gabapentine zou dan 3,7/6 zijn en dat is 0,6.
 • Dat is kleiner dan 1 (vermoedelijk een reden waarom de publicatie waaruit het getal 3,7 berekend is, later teruggetrokken is, zie referentie).
  De LHH van carbamazepine is 2,6/1,7= 1,5
 •  De LHH van palmitoylethanolamide is 216/1,7 = 127
  De LHH van acupunctuur is 200/4 = 50

NNH, Numbers Needed to Harm voor pijnstillers

Schermafbeelding 2013-04-05 om 21.24.55

Op basis van deze gewogen gegevens over de ratio veiligheid/werkzaamheid behoort iedere patient eerst behandeld te worden met palmitoylethanolamide en acupunctuur, daarna met duloxetine of carbamazepine, en tenslotte pas met gabapentine.
Aangezien dokters het principe van Primum non Nocere, (doe vooral geen schade) volgen, dient de NNH/NNT index maatgevend te worden voor de keuze van een pijnstiller of medicament.

Verder voorbeeld: pregabaline

Tenslotte de NNT en NNH voor een veel gebruikt anti-pijnmiddel pregabaline, Pregabaline in doseringen van 600, 450 en 300 mg per dag blijkt effectief te zijn in fibromyalgie ten opzichte van placebo, met een NNT van 7.
Maar pregabaline heeft nogal wat bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid, droge mond, aankomen, perifere zwellingen en de NNH is daarom 6. Dat betekent uiteindelijk voor fibromyalgie een balans 6/7 welk getal is net kleiner dan 1. Dat impliceert dus bij fibromyalgie geen pregabaline!

Bronnen

Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (intranasal route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15;2:CD009663. doi: 10.1002/14651858.CD009663.
Postgrad Med. 2012 Jan;124(1):83-93. doi: 10.3810/pgm.2012.01.2521.

Citrome L, Weiss-Citrome A. A systematic review of duloxetine for osteoarthritic pain: what is the number needed to treat, number needed to harm, and likelihood to be helped or harmed? Postgrad Med. 2012 Jan;124(1):83-93. doi: 10.3810/pgm.2012.01.2521.

Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, McQuay HJ. Gabapentin for chronic neuropathic pain and fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Mar 16;(3):CD007938. doi: 10.1002/14651858.CD007938.pub2.

Wiffen PJ, McQuay HJ, Edwards J, Moore RA. WITHDRAWN: Gabapentin for acute and chronic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Mar 16;(3):CD005452. doi: 10.1002/14651858.CD005452.pub2.

Wiffen PJ, Derry S, Moore RA, McQuay HJ. Carbamazepine for acute and chronic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD005451. doi: 10.1002/14651858.CD005451.pub2.

Jensen R, Gøthesen O, Liseth K, Baerheim A.Acupuncture treatment of patellofemoral pain syndrome. J Altern Complement Med. 1999 Dec;5(6):521-7.

Tzellos TG, Toulis KA, Goulis DG, Papazisis G, Zampeli VA, Vakfari A, Kouvelas D. Gabapentin and pregabalin in the treatment of fibromyalgia: a systematic review and a meta-analysis. J Clin Pharm Ther. 2010 Dec;35(6):639-56. doi: 10.1111/j.1365-2710.2009.01144.x.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *