Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Overige > Gurdjieff: een ziener, psycholoog en meester

Gurdjieff: een ziener, psycholoog en meester

Share |
Gurdjieff was een Russisch-Armenische verlicht meester die aanvankelijk in Rusland onderricht gaf en later naar Parijs ging. Hij richtte daar het Instituut voor de harmonische ontwikkeling van de mens op. Zijn baanbrekend werk op gebied van bewustzijn en dans wordt steeds meer erkent. De movements zijn zijn schepping, op basis van oude Sufi tradities.

Gurdjieff ontwikkelde het eneagram en was ontwerper van de 'movements'

Gurdjieff ontwikkelde het eneagram en was ontwerper van de ‘movements’

In Sint Petersburg had Gurdjieff al in 1919 het instituut opgericht met de naam ‘The Institute for the Harmonious Development of Man’, en dat instituut heeft hij in Frankrijk in 1922 heropend.

Hij heeft de essentie van zijn leerstellingen beschreven in een aantal, niet zo makkelijk leesbare boeken, ‘Meetings with Remarkable men’ ,’All and Everything, Beelzebub’s Tales to his Grandson: an objectively impartial criticism of the life of man’ en ‘Life is only real then when I am.’

Maar het was Ouspensky die het werk van Gurdjieff in het westen bekend heeft gemaakt door zijn beschrijving van het werk van deze verlichte meester in zijn boek ‘Op zoek naar het wonderbaarlijke’.

Gurdjieff heeft een bijzonder soort dansen ontwikkeld, die, om perfect uitgevoerd te worden, een speciaal soort aandacht vragen, de zogenaamde movements. Om deze bewegingen uit te voeren, is een heel speciale vorm van aandacht nodig in het moment en in het eigen lijf, een aandacht die je zou kunnen omschrijven met Gurdjieff’s eigen term: zelfherinnering. Alleen als de aandacht geheel in het Nu en Hier is, lukt het om deze bijzondere bewegingen foutloos uit te voeren. Het moment dat het denken overneemt, lopen de bewegingen in het honderd.

De Movements van G.I. Gurdjieff

Deze movements worden gezien als een methode om de normale bewegingsprogrammering te verstoren en een nieuw lichaamsbewustzijn te laten ontstaan. Men kan deze bewegingen namelijk niet uitvoeren als men niet in een meditatieve staat is. Dat is het bijzondere aan deze movements. Als men probeert het te doen vanuit de analytische geest, dan wordt direct het patroon verstoord en verliest men contact met de flow van de bewegingen. De movements zijn in deze zin revolutionair, en het is eigenlijk vreemd dat deze bijzondere bewegingskunst niet meer aandacht gekregen heeft van bewegingsexperts. Het sluit namelijk bijzonder goed aan bijvoorbeeld bij haptonomie of Feldenkrais.

Zijn movements zijn gelukkig tegenwoordig toegankelijk via het internet. De meest bijzondere productie is er een  die gedirigeerd wordt door een directe leerling van Gurdjieff, madame de Salzman. Literatuur over de diverse movements zijn te vinden op de site van https://www.gurdjieff.org/ 

Op Youtube zijn inmiddels vrij veel filmpjes over Gurdjieff en ook diverse voorbeelden van movements te vinden, o.a. de Eneagram movements.

 

 Bronnen

JMKH, revisie september 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *