Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen > Science > Wetenschap en waarheid niet hetzelfde

Wetenschap en waarheid niet hetzelfde

Share |
Professor Ioannides is epidemioloog en internist en geeft in Medisch Contact van 29 juni 2007 aan dat wetenschap en waarheid niet hetzelfde zijn. In enkele spraakmakende artikelen werkte hij die visie uit. Er komt veel zogenaamde bias voor in gepubliceerde artikelen. Dat komt o.a. omdat er enorm veel onderzoek gedaan wordt, en omdat het vaak jagen is op relatief kleine effecten. Er worden te weinig studies gedupliceerd, omdat de tijdschriften een bias hebben en liever oorspronkelijke stukken publiceren. Publicaties laten bovendien maar een heel klein deel van het onderzoekstraject zien, en in het niet-zichtbare deel kunnen veel fouten geslopen zijn.

Ioannidis lijkt met zijn kritiek op de hedendaagse medische onderzoekspraktijken op Chalmers, die we ook op deze website besproken hebben, naar aanleiding van zijn nieuwe boek Testing Treatments.

We geven zijn visie hier integraal weer:

There is increasing concern that most current published research findings are false.

The probability that a research claim is true may depend on study power and bias, the number of other studies on the same question, and, importantly, the ratio of true to no relationships among the relationships probed in each scientific field.

In this framework, a research finding is less likely to be true when the studies conducted in a field are smaller; when effect sizes are smaller; when there is a greater number and lesser preselection of tested relationships; where there is greater flexibility in designs, definitions, outcomes, and analytical modes; when there is greater financial and other interest and prejudice; and when more teams are involved in a scientific field in chase of statistical significance.

Simulations show that for most study designs and settings, it is more likely for a research claim to be false than true. Moreover, for many current scientific fields, claimed research findings may often be simply accurate measures of the prevailing bias.

Op basis van de inzichten van Ioannidis en Chalmers kunnen we stellen dat er geen verschil is tussen complementaire behandelvormen en reguliere geneeskunde. In beide takken van sport zijn goede (weinig) en minder goede (meer) artikelen te vinden. De indeling complementair versus regulier kan eigenlijk op basis van onderzoeksmethodologie niet meer gemaakt worden, maar alleen op basis van het feit dat de complementaire behandelvormen niet op de universiteit onderwezen worden. En zelfs dat is in de USA al niet meer waar. Alleen nog maar in Nederland….

We eindigen met een bijzonder citaat van Ioannidis:

The truth is filed away somewhere. Meanwhile, most published research findings are false.

Ioannidis, een professor die durft! Petje af. En laten we zijn boodschap en die van Chalmers gebruiken om tot beter inzicht te komen in wat feiten zijn, en wat waarheid is. De mythe van de waardevrije wetenschap en geneeskunde was al doorgeprikt, maar Ioannidis en Chalmers geven weer eens een heel mooi eigentijds beeld daarvan.

Literatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *