Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Projecten > Project 1. Tumordevascularisatie

Project 1. Tumordevascularisatie

Share |
De behandeling van lokale doorgroeiende kwaadaardige tumoren blijft een probleem. Het komt relatief vaak voor dat na het verwijderen van een tumor door uitzaaiingen weer tumoren elders in het lichaam ontstaan. Deze uitzaaiingen beïnvloeden in hoge mate de levensverwachting van de patiënt. Bij bepaalde typen uitgezaaide tumoren verhogen chemotherapie, al dan niet aangevuld met radiotherapie soms de levensverwachting, hoewel de bijwerkingen de kwaliteit van leven meestal negatief beïnvloeden.

In Tsjechië is een methode ontwikkeld om primaire en uitgezaaide kwaadaardige tumoren te behandelen. Het gaat om een chirurgische ingreep gebaseerd op twee aspecten.

 • De immuunsysteem onderdrukkende eigenschappen van de tumor worden verminderd door de vermindering van de tumormassa.
 • De techniek activeert het immuunsysteem, doordat er tumorantigenen en immuunstimulerende eiwitten (HSP’s) vrijkomen, waardoor tumorcellen worden herkend en vernietigd.

Het bestrijden van tumoren met behulp van het afweersysteem is geen nieuwe gedachte: immuunstimulerende medicatie en tumorvaccinatie grijpen ook aan op het anti-tumorafweersysteem.

Uitgezaaide huidkanker (melanoom) is een bekende aandoening met een slechte levensverwachting. Voor deze tumor bestaat geen genezende behandeling. Het melanoom staat echter ook bekend als een tumor die soms door het eigen afweersysteem kan worden afgebroken. Deze eigenschap van het melanoom schept de mogelijkheid om het effect van de nieuwe techniek in een klinisch onderzoek te evalueren. Naast het melanoom is in Tsjechië ook ervaring opgedaan met uitgezaaide tumoren van de darm en de nier.

Tumordevascularisatie techniek

De (primaire) tumor wordt van het bloedvatstelsel (arteriën en venen) geïsoleerd d.m.v. van het onderbinden met hechtmateriaal en wordt vervolgens in het lichaam gelaten.
Diverse diermodellen en gegevens van patiënten maken waarschijnlijk dat deze techniek leidt tot het afsterven van de onderbonden tumor, stabilisatie van het ziekteproces en soms tot verkleining en tot verdwijning van uitzaaiingen. De chirurgische techniek is veilig en leidt niet tot ernstige bijwerkingen. Tumordevascularisatie is een immunochirurgische interventie, omdat deze techniek het immuunsysteem stimuleert.

Patiëntenvoorbeeld

Een 57-jarige vrouw had een darmpassage probleem vanwege een dubbele vuistgrote tumor op de grens van de neergaande dikke darm (colon descendens) en de S vormige darm (sigmoideum). De tumor groeide door in een bloedvat (vasa iliaca links), de linker urineleider en de buikwand. Tevens waren er uitzaaiingen in de lymfeklieren in het bekkengebied (iliacale lymfadenopathie) en enkele uitzaaiingen in de lever.

Bij de operatie werd een verbinding (anastomose) gemaakt tussen twee gezonde darmdelen (colon transversum en colon sigmoideum), zodat de darmpassage veilig gesteld werd. Het stuk darm met de tumor werd afgesloten en ook de bloedvaten van dit darmdeel (vasa colica media en vasa colica sinistra) werden afgesloten met hechtdraad. Na de operatie kreeg de patiënte uit voorzorg antibiotica toegediend.

Vier weken na de operatie werd zij zonder complicaties ontslagen. Bij controle werd een goede darmpassage aangetroffen.
Het enige wat nog over was van het gedevasculariseerde darmdeel met tumor was littekenweefsel (zie pijl op plaatje) van 1,5 cm. Uitzaaiingen in de lever, lymfeklieren en ureter waren niet meer aantoonbaar. Patiënte was ten tijde van de publicatie (1985) al 7 jaar onder controle en genoot van haar zeer goede gezondheid.

Kan afstervend weefsel in het lichaam achtergelaten worden? Onderzoek bij dieren

Het dogma dat afstervend  weefsel leidt tot bloedvergiftiging lijkt niet houdbaar te zijn. Diverse dierexperimentele onderzoeken hebben aangetoond dat afstervende organen en tumoren in het lichaam achter kunnen blijven zonder ernstige bijwerkingen.
In het Instituut voor Fysiologie en Genetica in Tsjechië werden verschillende organen bij honderden proefdieren, zoals ratten, konijnen en varkens, gedevasculariseerd. De organen waren: maag, nier, long, baarmoeder en darmdelen, zoals rectum, sigmoideum, colon, ileum en jejunum.
In een van de experimenten werden bij varkens (15-40 kg) darmdelen tot 180 cm gedevasculariseerd en in het lichaam achter gelaten. Zelfs bij een provocatieingreep, wanneer er in de gedevasculariseerde darm schadelijke bacteriën ingespoten werden, ontstonden er geen problematische bijwerkingen.
Uit microscopisch onderzoek bleek dat cellen van het immuunsysteem, het gedevasculariseerde orgaandeel omhulden en van buiten naar binnen toe afbraken. Door de inkapseling kon er geen bloedvergiftiging ontstaan. In het bloed waren geen grote veranderingen te zien na devascularisatie.
Als reactie vond men een verhoogde temperatuur tot 38 graden Celcius tijdens de eerste 4 dagen.

Uit dierstudies en patiëntenverslagen bleek dat wanneer de tumor onderbonden werd, in een groot aantal gevallen ook de uitzaaiingen niet verder groeiden en zelfs verkleinen.

In 1989 was een varkensstam met meerdere aangeboren huidtumoren (melanoblastomen) gefokt, waarvan een gedeelte van de varkens binnen twee maanden overleed aan de uitgezaaide tumoren. Door de devascularisatiemethode bleven de dieren leven en konden ze doorgefokt worden. De onderzoekers publiceerden een artikel (Horák V. et al. 1999 Herditary melanoblastoma in miniature pigs and it’s successful therapy by devitalization technique Cel. Mol. Biol. 45(7):1119-29.) waarin het effect van de tumordevascularisatie werd beschreven.

Bij de groep dieren die binnen 2 weken huidtumoren ontwikkelden met uitzaaiingen, werd devascularisatie uitgevoerd van één huidtumor. Alle 40 varkens bleven leven en er konden geen huidtumoren meer worden aangetoond. Een bijwerking was de ontkleuring van de vacht.

Nader onderzoek verschafte meer duidelijkheid over de immunologische effecten na tumordevascularisatie. Uit microscopisch onderzoek bleek dat zelfs na twee maanden een hoge concentratie belangrijke immuuncellen te zien waren (cytotoxische T cellen en T helper cellen) in de zich verkleinende uitzaaiingen (celluaire immuunreactie).

Ook bleek dat de concentratie immuunstimulerende eiwitten de Heat Shock Proteins (HSP 70 en gp 96) na de tumordevascularisatie zeer hoog was in de tumoren. De hoogste concentratie van HSP 70 en gp 96 hield 2 weken aan, waarna de concentratie langzaam daalde tot complete afwezigheid 2 maanden na de ingreep. Deze tijdelijke veranderingen van de HSP’s hingen samen met de periode van grootste destructie van de onderbonden tumoren.
Eiwitten (Tenascin C en fibronectine) die een belangrijke rol spelen bij de uitzaaiing van tumoren waren na twee maanden tumordevascularisatie niet meer aantoonbaar. Voorafgaand aan de devascularisatie waren deze eiwitten sterk verhoogd in de varkens met huidtumoren. Ook enzymen die te maken hebben met uitzaaien van tumoren, hadden een verlaagde activiteit na devascularisatie (tyrosinase, α-mannosidase).Het blijkt dus dat tumordevascularisatie het cellulair immuunsysteem activeert en dat er eiwitten (HSP) ontstaan die het immuunsysteem nog eens extra stimuleren.

Tumordevascularisatie bij mensen

De ontdekker, Fortyn, constateerde tijdens de communistische periode in 1957 bij een operatie van een buikschotwond een uitgezaaide maagtumor. Gezien de medisch uitzichtloze situatie had hij de tumor onderbonden, zodat deze geïsoleerd werd van het bloedvaatstelsel en legde weer een goed doorlopende verbinding aan tussen het gezonde deel van de darm en de dunne darm. De patiënt, die oorspronkelijk hooguit volgens de verwachtingen nog een half jaar te leven had, leefde nog meer dan 10 jaar voort. Van 1957 tot 1993 heeft Fortyn deze techniek toegepast op 20 patiënten met niet te operen tumoren (rectum-, sigmoïd- en ileumcarcinomen met ingroei in de omgeving en/of uitzaaiingen). Na het weer openen van de buik bleek dat de onderbonden tumoren én ook de niet-onderbonden uitzaaiingen verdwenen waren. Zes patiëntenverslagen zijn gepubliceerd in de ‘Zeitung experimentele Chirurgische Transplantation Künstliche Organe’. Ook werd 1 verslag, een uitgezaaide niertumor, gepresenteerd in het vakblad ‘International Urology and Nephrology’.
Ook had deze interventie een pijnstillend effect, waarschijnlijk doordat lokale bloedafsluiting de pijngeleiding in de zenuwuiteinden belemmerde. Helaas overleed Fortyn in 2000, maar hij had gelukkig aan een aantal chirurgen deze techniek doorgegeven.

Een 41 jarige man werd in 2000 in Praag geopereerd, waarbij een tumor in de endeldarm werd gevonden met uitgebreide uitzaaiingen in de lever. Het bleef bij alleen het openen van de buik, omdat er geen sprake was van een darmvernauwing. Chemotherapie verdroeg de patiënt niet, zodat hij na de eerste dosis in december 2000 zelf hiermee gestopt was. De man was zeer verzwakt en vermagerd: hij kon geen 20 meter meer lopen. Een maand later werd de tumor in de endeldarm gedevasculariseerd en los in de buikholte achtergelaten. De patiënt heeft geen antibiotica heeft de patiënt gekregen. Na de operatie had hij de eerste 4 dagen een temperatuursverhoging en een licht pijnlijke buik bij aanraking. Na de vierde dag verbeterden de klachten en werd hij uit het ziekenhuis ontslagen.

De controle CT scan van (de onderste) ten opzichte van een eerdere CT scan van liet een verkleining en verkalking van de leveruitzaaiingen zien. Het wit op de CT-scan is de verkalking. Er is geen kanker meer ontstaan.

Tumordevascularisatie is een autovaccinatie

Tumordevascularisatie kan opgevat worden als een vorm van vaccinatie, omdat door het afsterven van de tumor, tumorantigenen massaal vrijkomen, die het cellulair immuunsysteem activeren tegen tumorcellen. Zo kunnen uitgezaaide tumorcellen aangevallen worden in de overige delen van het lichaam.

Nog een bijkomend voordeel van tumordevascularisatie is, dat door het afbinden van de tumor, de tumor afsterft en Heat Shock Proteins (HSP’s) vrijkomen. HSP’s stimuleren nog eens extra het immuunsysteem.

Samenvatting

 • Door vermindering van de tumormassa wordt het immuunsysteem, onderdrukt door de tumor, weer geactiveerd.
 • Door het uiteenvallen van de tumor komen er massaal tumorantigenen vrij, die het immuunsysteem activeren.
 • Door het afsterven van tumorweefsel komen er immuunstimulerende stoffen vrij (HSP’s) en de tumorantigenen aanbieden aan het immuunsysteem.
 • Het langdurig vrijkomen van tumorantigenen en HSP’s, zodat het immuunsysteem continu wordt gestimuleerd.

Sites

Berichten

 1. karin schreef:

  mijn man heeft uit gezaaide darmkanker
  al 2 opeartie s ondergaan.nu uitzaaiingen in hoofd en rugge zenuw,
  De primaire tumor is al verwijderd.
  is devascularustie nog een optie?

 2. ank segers. oudtante@hotmail.c schreef:

  is devascalurisatie bij lymfeklierweefsel die aan de luchtpijp ligt , waarschijnlijk non-hodgin ,
  mogelijk. Nog geen operatie verricht alleen biopsie.

 3. de Bie Joannes schreef:

  Mij lijkt dit een logische therapie maar zij dient wel verder te worden uitgezocht

 4. de Bie Joannes schreef:

  Het lijkt een erg logische therapie.
  Wordt verder uitgezocht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.